Author Archives

Nelson

"It is love alone that gives worth to all things." St. Theresa of Avila
"In the Evening of Life We will be Judged on Love Alone." – St. John of the Cross.

ദിവ്യബലി വായനകൾ 29th Sunday in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ….✝🍛🍸🙏🏼….🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ – ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ഞായർ, 17/10/2021 29th Sunday in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മാനസങ്ങള്‍ എപ്പോഴും അങ്ങേ തിരുവിഷ്ടത്തിനു അനുസൃതമാക്കി തീര്‍ക്കാനും ആത്മാര്‍ഥ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ മഹിമയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും ഞങ്ങള്‍ക്കിടവരുത്തണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ […]

This Word will remove the dark Blindfold and uproot… ❤️ The Book of the true Life Teaching 51 /366

This Word will remove the dark Blindfold and uproot… ❤️ The Book of the true Life Teaching 51 /366 Read Teaching online… https://search.jesus-comes.com/index….The Book of the true Life in DE – ES – IT – EN – FR… https://jesus-comes.com/index.php/201…Video Playlist Book of the true Life… https://www.youtube.com/playlist?list…The Third Testament […]