പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഈ നാളുകളിൽ രക്ത കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?| Holy Mary | Fr. Bosco Njaliath

https://youtu.be/NWBPOZYek5E Watch "പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഈ നാളുകളിൽ രക്ത കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?| Holy Mary | Fr. Bosco Njaliath" on YouTube

പരിശുദ്ധ മാതാവ് കഞ്ചികോട് റാണിക്ക് 1996 നവംബർ,ഡിസംബർ, 1997 ജനുവരി എന്നീ മാസങ്ങളിൽ നല്കിയ സന്ദേശങ്ങൾ

https://youtu.be/0-OzVK8QUJc Watch "പരിശുദ്ധ മാതാവ് കഞ്ചികോട് റാണിക്ക് 1996 നവംബർ,ഡിസംബർ, 1997 ജനുവരി എന്നീ മാസങ്ങളിൽ നല്കിയ സന്ദേശങ്ങൾ" on YouTube

Advertisement

മതതീവ്രവാദം ശക്തിപ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള ത്തിൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴുകുന്നു. ജാഗ്രതൈ

https://youtu.be/m9XbykcWLRc Watch "മതതീവ്രവാദം ശക്തിപ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള ത്തിൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴുകുന്നു. ജാഗ്രതൈ" on YouTube

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നു

https://youtu.be/oNBYL32iFpw Watch "പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നു" on YouTube

ക്രോധത്തിന്റെ ദിനത്തിനൊരുക്കമായി സ്വര്‍ഗം നല്‍കിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ | Shekinah News

https://youtu.be/0AIQHITCdJY Watch "ക്രോധത്തിന്റെ ദിനത്തിനൊരുക്കമായി സ്വര്‍ഗം നല്‍കിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ | Shekinah News" on YouTube

നമുക്കും അവനോടൊപ്പം മരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവൻ്റെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ – Fr Abraham Kadiyakuzhy

https://youtu.be/KeqYQMEBG0w Watch "നമുക്കും അവനോടൊപ്പം മരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവൻ്റെ കല്ലറയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ - Fr Abraham Kadiyakuzhy" on YouTube

ദുക്‌റാന തിരുനാൾ ഒരുക്ക ധ്യാനം | ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം | GOODNESS TV | DAY 1 | ONLINE RETREAT|LIVE RETREAT

https://youtu.be/J7czdnGwbsM Watch "ദുക്‌റാന തിരുനാൾ ഒരുക്ക ധ്യാനം | ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം| GOODNESS TV | DAY 1 | ONLINE RETREAT | LIVE RETREAT |" on YouTube

Online ധ്യാനം 380: തിരുരക്തത്തിൻ്റെ മാസവും ദുക്റാനത്തിരുനാളും | Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/KCojj7G86Q0 Watch "Online ധ്യാനം 380: തിരുരക്തത്തിൻ്റെ മാസവും ദുക്റാനത്തിരുനാളും | Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

പൗരോഹിത്യം പൊതുവീഥികളിൽ പിച്ചിചീന്തപ്പെടുന്നുവോ? |FR. DIBIN ALUVASSERY VC|GOODNESS TV

https://youtu.be/30r6U_9PncI Watch "പൗരോഹിത്യം പൊതുവീഥികളിൽ പിച്ചിചീന്തപ്പെടുന്നുവോ? |FR. DIBIN ALUVASSERY VC|GOODNESS TV|" on YouTube

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 13 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വെള്ളി, 2/7/2021 Friday of week 13 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, ദത്തെടുപ്പിന്റെ കൃപയാല്‍ ഞങ്ങളെ പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളാക്കാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. പാപാന്ധകാരത്തിന്റെ അധീനതയില്‍പ്പെടാതെ സുവ്യക്തസത്യത്തിന്റെ പ്രഭയില്‍ എന്നും ഞങ്ങള്‍ പ്രശോഭിച്ചു നില്ക്കാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടരുളണമേ. ഒന്നാം വായന ഉത്പ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 13 in Ordinary Time 

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – July 02, 2021: Friday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – July 02, 2021: Friday “Surrendering ourselves totally to the Sovereignty of our Blessed Lord and being an inspiration to others, to turn towards the Lord!” (Based on Gen 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67 and Mt 9:9-13 – Friday of the 13th Week in Ordinary Time) An interesting story is … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – July 02, 2021: Friday

സ്‌നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിക്കണം

🌿🌹🕯️🕯️🕯️🙏🕯️🕯️🌹🌿 ക്രിസ്താനുകരണം. ♥️🔥〰️🔥〰️♥️ സ്‌നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിക്കണം. ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയും ആരോടെടെങ്കിലുമുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയും, യാതൊരു തിന്മയുംചെയ്യരുത്. ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല പ്രവൃത്തി ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നിറുത്തേണ്ടിവരാം. കൂടുതൽ നല്ലവയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായും വരാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വഴി നല്ല പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യുന്നതേയുള്ളൂ. സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു മൂല്യവുമില്ല. സ്നേഹത്തെ പ്രതി എതു ചെയ്താലും എത്ര ചെറുതായാലും വിലയില്ലാത്തതായാലും പൂർണ്ണമായും ഫലപ്രദമാണ്. എന്ന ചെയ്യുന്നു വെന്നതിനേക്കാൾ എന്ന കൊണ്ട് … Continue reading സ്‌നേഹത്താല്‍ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിക്കണം