Category: Audio Bible

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ | Audio Bible Malayalam

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ =============== (ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ :  പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും) ലിങ്കുകൾ ചുവടെയും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഒരുതവണമുഴുവൻ കേൾക്കാൻ 105 മണിക്കൂർ മാത്രം) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീയ കുഞ്ഞേ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി മുഴുവൻകേൾക്കുക പഴയ നിയമം : OLD TESTAMENT ———ഉല്പത്തി  https://youtu.be/lyTz91eCuREപുറപ്പാട് https://youtu.be/xuZzvaTXTwcലേവ്യർ  https://youtu.be/0bGGDAT4PCQസംഖ്യ  https://youtu.be/iNmD1gKZICsനിയമവാർത്തനം  https://youtu.be/s1mZ5xV1bncജോഷ്വ  https://youtu.be/ZxZw0-iqK_oന്യായാധിപന്മാർ  https://youtu.be/rWabKNRLBK0റൂത്ത്‌  https://youtu.be/AS_9e_5J4KI1 […]

The Book Of Genesis: 24-30 (בראשית)

The Book Of Genesis: 24-30 (בראשית) “The dignity of the Scriptures is such that having for Author God Himself, they contain His most exalted mysteries, designs, and works.About the Savior of the human race, nothing is more fruitful and more significant than what is found throughout the entire […]

Full Audio Bible in Malayalam സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ =============== (ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ :  പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ) ലിങ്കുകൾ ചുവടെയും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഒരുതവണമുഴുവൻ കേൾക്കാൻ 105 മണിക്കൂർ മാത്രം) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീയ കുഞ്ഞേ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി മുഴുവൻകേൾക്കുക പഴയ നിയമം : OLD TESTAMENT –——– ഉല്പത്തി  https://youtu.be/lyTz91eCuRE പുറപ്പാട് https://youtu.be/xuZzvaTXTwc ലേവ്യർ  https://youtu.be/0bGGDAT4PCQ സംഖ്യ  […]