അതു നീയാണ് | Bobby Jose Kattikadu

https://youtu.be/OJ4ypdfpAEE അതു നീയാണ് | Bobby Jose Kattikadu മനുഷ്യൻ ദൈവമാകുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ബോബി ജോസ് കട്ടികാടിന്റെ വെറും മൂന്നു മിനിറ്റിൽ തീരുന്ന ഹൃദയഹാരിയായ പ്രഭാഷണം.

Advertisement

നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം

|| നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം || ബോബി ജോസ് കട്ടികാട്   മലേഷ്യയിലെ പേനാങ്ങിലുള്ള കപ്പൂച്ചിൻ ആശ്രമത്തിലെ സന്ദർശനമുറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു കള്ളുകുപ്പിയുമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സന്യാസികളുടെ - friar - ചിത്രമുണ്ട്. അതിനൊരു അടിക്കുറിപ്പും: Drink is our enemy. അടുത്തത് അടിച്ചു കോണായിരിക്കുന്ന അവരുടെ തന്നെ ചിത്രമാണ്. താഴെ 'Love your enemy' എന്ന തിരുവചനവുമുണ്ട്!   ഈ കുസൃതിയും കുറുമ്പും ഫലിതവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നുരയുന്നത്, ഫ്രാൻസിസ്‌കൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കോപ്പയിലെ മട്ടിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജൂണിപ്പർ … Continue reading നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം

ആണിപ്പാട്…

തോമ്മ: അവന്റെ കയ്യിൽ ആണികളുടെ പഴുത് ഞാൻ കാണുകയും അതിൽ എന്റെ വിരലിടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല..... ക്രിസ്തു :നിന്റെ കൈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക, നിന്റെ കയ്യ് നീട്ടി എന്റെ പാർശത്തിൽ വെയ്ക്കുക... അവിശ്വസിയാകാതെ.... വിശ്വാസിയാവുക.... ആണിപഴുതുകളുടെ പാട്, ഒരിക്കൽ അവൻ തോമ്മയെ കാണിച്ചു….ഇന്നും ആ പാടുകളിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവകൾ ഒഴുകി ഇറങ്ങാറുണ്ട്….ആ പാടുകളിൽ വിരൽ ചേർത്ത് ഞാനത് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്…..ശേഷം സൗകര്യപൂർവ്വം അവയെ മറക്കാറുമുണ്ട്… പേരിനോട് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി നീതിപുലർത്താനാകാത്ത ഒരു സന്യാസി

Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:489 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/B1nXY3MtP2Y Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:489 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV Subscribe Channel : https://www.youtube.com/ShalomTelevis...ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.This content is Copyrighted to Shalom Television. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Strict action will be taken against those who violate the copyright of the same. If you are … Continue reading Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:489 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ | ബോബി ജോസ് കപ്പൂച്ചിൻ | പരിശുദ്ധ അമ്മ

https://youtu.be/PsFHQ5yHbE8 ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ | ബോബി ജോസ് കപ്പൂച്ചിൻ | പരിശുദ്ധ അമ്മ

തൂവൽ കനമുള്ളവർ | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS: 486 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/wxGXFN6tw9A തൂവൽ കനമുള്ളവർ | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS: 486 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV -----------------YouTube Channelsഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.This content is Copyrighted to Shalom Television. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Strict action will be taken against those who violate the copyright of the same. If … Continue reading തൂവൽ കനമുള്ളവർ | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS: 486 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

സ്‌നേഹത്തിന്റെ അപ്പസ്‌തോലന്‍ | Gurucharanam | EPS:485 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/YKkkQ7kP8JA സ്‌നേഹത്തിന്റെ അപ്പസ്‌തോലന്‍ | Gurucharanam | EPS:485 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം. This content is Copyrighted to Shalom Television. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Strict action will be taken against those who violate the copyright of the same. If you are interested … Continue reading സ്‌നേഹത്തിന്റെ അപ്പസ്‌തോലന്‍ | Gurucharanam | EPS:485 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

നേരിന്റെ ആനന്ദം 02 | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS: 484 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/azFvvjvqzIE നേരിന്റെ ആനന്ദം 02 | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:484 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.This content is Copyrighted to Shalom Television. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Strict action will be taken against those who violate the copyright of the same. If you … Continue reading നേരിന്റെ ആനന്ദം 02 | Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS: 484 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

Gurucharanam | നീതിയുടെ പൂക്കൾ | EPS:482 | JUNE-13-21 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/_9JPol-V6Kc Gurucharanam | നീതിയുടെ പൂക്കൾ | EPS:482 | JUNE-13-21 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.

TEACHERS’ & PARENTS’ ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE – PRAISE | CATECHISM

https://youtu.be/ROiTiauPhYw TEACHERS' & PARENTS' ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE - PRAISE | CATECHISM Presented by Catechism Department, Ernakulam-Angamaly Archdiocese Director - Rev Dr Peter KannampuzhaAsst. Director - Fr Dibin MeembathanathCamera - Bro Antony PallippattuEditing - Fr StephenOffice Secretary - Rev Sr Kiran Jose FCCThanks to dear Bobby Achan and other … Continue reading TEACHERS’ & PARENTS’ ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE – PRAISE | CATECHISM

Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:475 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/V2RagLQE7ts Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:475 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം. #ShalomTV​​​​​​ #Gurucharanam​​​​​​ #Fr_Bobby_Jose_Kattikad​

മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമോ?

https://youtu.be/Rp6DdD0P41U Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:474 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം. #ShalomTV​​​​​ #Gurucharanam​​​​​ #Fr_Bobby_Jose_Kattikad​

Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:472 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

https://youtu.be/H4nV3RWKC2o Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:472 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.

Where did our love leak?

https://youtu.be/aC2XoKccxjU Gurucharanam | ഗുരുചരണം | MadhuraNukam | EPS:471 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.

Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:470 | Fr. Bobby Jose Kattikad | Shalom TV

https://youtu.be/VJifJGEgSK0 Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:470 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം.

Moonnam Dinam | Bobby Jose Kattikad | Pularvettam

https://youtu.be/dJ3ikya790A Moonnam Dinam | Bobby Jose Kattikad | Pularvettam മൂന്നാം ദിനത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ബോബി ജോസ് കട്ടികാട് പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.

You are the fragrance of Christ | നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധമാണ് | Fr. Bobby Jose Kattikkadu

https://youtu.be/1Cm28D2OdVA Watch "You are the fragrance of Christ | നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുഗന്ധമാണ് | Fr. Bobby Jose Kattikkadu" on YouTube

സഞ്ചാരികളുടെ നടപ്പാതകൾ Frs. Bobby Jose & Vincent Varieth അഭിമുഖസംഭാഷണം 9th January 2021 Jeeva News

https://youtu.be/VZZHIxAKqg8 സഞ്ചാരികളുടെ നടപ്പാതകൾ Frs. Bobby Jose & Vincent Varieth അഭിമുഖസംഭാഷണം 9th January 2021 Jeeva News

Thira | തിര | ബോബി അച്ചൻ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ.. EP 1 | Bobby Jose Kattikad

https://youtu.be/c7LHYbYhOAo Thira | തിര | ബോബി അച്ചൻ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ.. EP 1 | Bobby Jose Kattikad തിര | Thira | സിനിമാ കഥകളുമായി Fr. Bobby Jose Capuchin. Episode1. ഇരുട്ടിൽ പൊതുവെ ജീവിതം കാണില്ലെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇരുട്ടിൽ നന്നായി ജീവിതം തെളിയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അത് വെള്ളിത്തിരയാണ്.... ഒരു തിര കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന്. ഓരോ തിരയും കുറേക്കൂടി ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്.......

Thira | തിര | ബോബി അച്ചൻ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ.. EP 2 | Bobby Jose Kattikad

https://youtu.be/rpPhfaBxTVQ Thira | തിര | ബോബി അച്ചൻ സിനിമ പറഞ്ഞാൽ.. EP 2 | Bobby Jose Kattikad തിര | Thira | സിനിമാ കഥകളുമായി Fr. Bobby Jose Capuchin. Episode1. ഇരുട്ടിൽ പൊതുവെ ജീവിതം കാണില്ലെന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇരുട്ടിൽ നന്നായി ജീവിതം തെളിയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അത് വെള്ളിത്തിരയാണ്.... ഒരു തിര കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന്. ഓരോ തിരയും കുറേക്കൂടി ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്.......

വിത്തുകൾ

🔹വിത്തുകൾ ഫലമണിയുകയാണ് ജീവന്റെ നിയമം. ഇതു ഭൂമിയുടെ അലംഘനീയമായ പാഠമാണ്. കള്ളിമുള്ളുകൾ പോലും പൂക്കാറുണ്ട്. ഇത്രനാൾ എവിടെയാണീ വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ്‌ നിറയെ പൂക്കാറുണ്ട്. സ്വയം നശിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നാട് നശിക്കുമെന്നുപറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലിമൂളം കാവുകളും പൂ ചൂടാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഒരിക്കലും പൂക്കാതെ പോകുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട്. കൃപയുടെ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് ഭീതിയുടെ ഒരുവാക്ക്. ഫലം നൽകാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ കീഴിൽ കോടാലി വെയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മഴു വിസ്മൃതിയുടേതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബോധപൂർവം അവരുടെ ഓർമകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ കൊതിക്കുന്നു … Continue reading വിത്തുകൾ

നൈർമല്യം

നൈർമല്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെയായ ഒരു ഗുരുവിനേക്കുറിച്ച് ബുദ്ധപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഒരു സന്ധ്യയിൽ അയാൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒളിച്ചുകളിക്കുകയായിരുന്നു. അയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ രാത്രിയായപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. അയാളാവട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെത്തേടി വരുമെന്നോർത്ത് കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭാതമെത്തി. വൈക്കോൽത്തുറുവിനടുത്തെത്തിയ ഒരു ഗ്രാമീണൻ ഗുരുവിനെ അതിനിടയിൽ കണ്ട് അമ്പരന്നു, "ഹേയ്, അങ്ങിവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു?" ഗുരു ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചു, "ശ്‌ശ്... ഒച്ചയുണ്ടാക്കരുത്! എന്നിട്ടുവേണം അവന്മാരെന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ!" ഒരു കുഞ്ഞിനെയെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ഈ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെയാകണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമ്മുടെ തന്നെ … Continue reading നൈർമല്യം