മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George

https://youtu.be/Z1bi92J6SVs മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George #FrJoyChencherilMCBS #Mariyanpoem #Amachalpavithran #മരിയമഞ്ജരി #Mariyamanjari, Marian Poem/Poem on Mary/ Virgin Mary/Christian Devotional latest Lyric& Concept: FrJoyChencherilMCBS Music & Recitation: Amachal Pavithran Video Editing:Emmanuel George Programming: Jose OOroottambalam Studio/AudioMixing: Jose Bethel Audios Flute: Shaji Soorya Veena: Nisha Aryanadu … Continue reading മരിയമഞ്ജരി / Mariyamanjari, Marian Poem | Fr. Joy Chencheril MCBS | Amachal Pavithran | Editing: Emmanuel George

Advertisement

അമ്മേ നിൻ സാന്നിധ്യം നിറയും | AMME NIN SANNIDHYAM NIRAYUM | MARIAN SONG | FR. ALEN KUNNUMPURATH MCBS

https://www.youtube.com/embed/jxfnhYHDGkA Lyrics & Music: Fr. Alen Kunnumpurath MCBSSinger: Gagul JosephProgramming, Mix & Mastering: Joshy PunnayoorkulamChorus: Leya Treesa, Anna Maria, Maria Siju & Mariya JohnStudio: Samji Audio Tracks, Kochi