ഇത് വല്ലതും അബ്രഹാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ! ഖുറൈശി മതത്തിലെ ഹജ്ജ് അബ്രഹാമിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഉസ്താദ്!

https://youtu.be/8fGi_nkbh94 ഇത് വല്ലതും അബ്രഹാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ! ഖുറൈശി മതത്തിലെ ഹജ്ജ് അബ്രഹാമിന്റെ തലയിൽ വെക്കുന്ന ഉസ്താദ്!

Advertisement

ഇസ്ലാം മതമുപേക്ഷിച്ച്‌ ക്രിസ്ത്യാനികളായവർ

https://youtu.be/pTki1tz9uqo ഇസ്ലാം മതമുപേക്ഷിച്ച്‌ ക്രിസ്ത്യാനികളായവർ

ഇന്ന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് നാളെ തെറ്റ് ആകാം..അത് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം മാറുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇരിക്കും

https://youtu.be/QkaC6txwUpA ഇന്ന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് നാളെ തെറ്റ് ആകാം..അത് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം മാറുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇരിക്കും

Christians നു മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം യുവാവ് . BR. SEBASTIAN PUNNAKAL

https://youtu.be/svE7lAFv0_Y Christians നു മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം യുവാവ് . BR. SEBASTIAN PUNNAKAL

BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം

https://youtu.be/A1dri8vzIJs BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം വെഭിചാരം ചെയ്താലും മോഷട്ടിച്ചാലുംഇസ്ലാമിക സ്വർഗം തരാം എന്നു പറയുന്ന അള്ളാഹ് ഉം ബൈബിൾ പറയുന്ന നിത്യജീവന് തമ്മില് ഉള്ള വ്യത്യാസം

Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel

https://youtu.be/CZq7ZXh3J5c Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel

Narcotic Jihad അഥവാ ലഹരി ജിഹാദ്.. ഒരു Clubhouse ചർച്ച Part 1 | Sebastian Punnakal Philip

https://youtu.be/smOUHDAfL-M Narcotic Jihad അഥവാ ലഹരി ജിഹാദ്.. ഒരു Clubhouse ചർച്ച Part 1 | Sebastian Punnakal Philip

“ഇത് നീതി അല്ലാത്ത ഓഹരി വെക്കൽ ആയിപ്പോയി”! ഇത് അള്ളാഹ് കുറേഷികളോട് പറയാന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ?

https://youtu.be/HRqqglR71w4 "ഇത് നീതി അല്ലാത്ത ഓഹരി വെക്കൽ ആയിപ്പോയി"! ഇത് അള്ളാഹ് കുറേഷികളോട് പറയാന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ?

നല്ല മുസ്ലിം മോശം MUSLIM അങ്ങനെ വെല്ലതും ഉണ്ടോ? quran അനുസരിച്ചാൽ തീവ്രവാദി ആകുമോ ?

https://youtu.be/EOrfZUJvK70 നല്ല മുസ്ലിം മോശം MUSLIM അങ്ങനെ വെല്ലതും ഉണ്ടോ? quran അനുസരിച്ചാൽ തീവ്രവാദി ആകുമോ ?

എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം; തോറയും ഇനജീലും | Quran ഹദീസ് തെളിവുകൾ

https://youtu.be/mXD1IVQvZnY എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം; തോറയും ഇനജീലും | Quran ഹദീസ് തെളിവുകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ;തോറയും ഇനജീലും .Quran ഹദീസ് തെളിവുകൾ സംശയങ്ങൾ മുൻവേദകരോട് ചോദിച്ചു മനസിലാകണം യെന്ന് അല്ലേ Sebastian Punnakkal ആരാണ് സത്യഏകദൈവം? യാഹ്‌വെയോ അല്ലാഹുവോ? ഖുറൈശികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അല്ലാഹു ആണോ സത്യഏകദൈവം അതോ മോശയടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏകദൈവമായ യാഹ്‌വെയോ?? പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ച ഏകദൈവമായ യഹ്‌വെയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബഹുദൈവമതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ബഹുദൈവമതത്തിലെ ദേവൻ … Continue reading എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം; തോറയും ഇനജീലും | Quran ഹദീസ് തെളിവുകൾ

SUPER NATURAL POWER ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത്തിന് തെളിവ് എന്താണ് ?

https://youtu.be/RKfkjRfSwjs SUPER NATURAL POWER ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളത്തിന് തെളിവ് എന്താണ് ?

എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion

https://youtu.be/KEq17Z5H8lo എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion സംശയങ്ങൾ മുൻവേദകരോട് ചോദിച്ചു മനസിലാകണം യെന്ന് അല്ലേ Sebastian Punnakkal ആരാണ് സത്യഏകദൈവം? യാഹ്‌വെയോ അല്ലാഹുവോ? ഖുറൈശികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അല്ലാഹു ആണോ സത്യഏകദൈവം അതോ മോശയടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏകദൈവമായ യാഹ്‌വെയോ?? പ്രവാചകന്മാർ ആരാധിച്ച ഏകദൈവമായ യഹ്‌വെയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബഹുദൈവമതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ബഹുദൈവമതത്തിലെ ദേവൻ … Continue reading എത്ര ഭാര്യമാർ !! എത്ര Divorces കുറേഷി പ്രവാചകന് !!! TOTAL number of wives !!! Clubhouse discussion