വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മ: വിലയേറിയ രത്നം കണ്ടെത്തിയവൾ

എവുപ്രാസ്യമ്മ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കട്ടൻ കാപ്പി ആവശ്യപ്പെടും. അതിനൊപ്പം ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയും. മഠാധിപയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയാണ് ഈ ശർക്കര ചോദിക്കൽ. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ഒരു കുപ്പിയിൽ പഞ്ചാര നിറച്ചിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും അമ്മ നന്ദിയോടെ നിരസിച്ചു. "മോളേ, മുട്ടുകുത്തി എളിമപ്പെട്ട്, വേണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്നതിൽ അല്ലേ പുണ്യം. നമുക്കൊന്ന് എളിമപ്പെട്ടാലെന്താ?" ഇതായിരുന്നു എവുപ്രാസ്യാമ്മ. ഈശോയുടെ മാത്രം സ്വന്തമാവാൻ വിശുദ്ധർക്ക് അവിവേകങ്ങൾ പോലും ചെയ്യേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവാ ഇല്ലാത്ത പണ്ട് കാലത്ത് കന്യാമഠത്തിൽ … Continue reading വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മ: വിലയേറിയ രത്നം കണ്ടെത്തിയവൾ

ആഗസ്റ്റ് 29 വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യ | Saint Euphrasia

https://youtu.be/VUzfk4zQX4c ആഗസ്റ്റ് 29 - വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യ | Saint Euphrasia "പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ" എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ തിരുനാൾ. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എവുപ്രാസ്യ

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എവുപ്രാസ്യ സി. ക്ലിയോപാട്ര സി.എം.സി. ''തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ നിരന്തരമായ പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ചെലവഴിക്കുകയും, അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും സ്‌നേഹവും സഹോദരനുമുമ്പില്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുയും ചെയ്ത കര്‍മ്മലമാതാവിന്റെ സഹോദരികളുടെ സന്യാസിനീസമൂഹത്തിലെ കന്യക, ധന്യയായ ദൈവദാസി, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ എവുപ്രാസ്യ (റോസ എലുവത്തിങ്കല്‍) -- (മാര്‍ ബനഡിക്റ്റ് XVI)1 ഒളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം കഴിക്കാന്‍ അവള്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. 'പുണ്യപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ'യെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ നിന്ന് മാറി നില്ക്കാന്‍ എവുപ്രാസ്യക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ജപമാല കയ്യിലേന്തി … Continue reading പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എവുപ്രാസ്യ

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) August 29th – Beheading of St. John & St. Euphrasia Eluvathingal

https://youtu.be/6cC0JHZzF0E അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) August 29th - Beheading of St. John & St. Euphrasia Eluvathingal അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) August 29th - Beheading of St.John the Baptist & St. Euphrasia Eluvathingal Beheading of St. John the Baptist The Beheading of Saint John the Baptist, also known as the Decollation of … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) August 29th – Beheading of St. John & St. Euphrasia Eluvathingal

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ഒമ്പതാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/H0KZFkt8XRM വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ഒമ്പതാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena ജനലക്ഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച വി. എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന. വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ....

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | എട്ടാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/t1In3dpbRvk വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | എട്ടാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena ജനലക്ഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച വി. എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന. വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ....

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ഏഴാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/eMOV_uR1DyA വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ഏഴാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena ജനലക്ഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച വി. എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന. വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ....

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ആറാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/q4Ml0eWuqGs വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | ആറാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | മൂന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/SVAb3tcFLzo വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നൊവേന | മൂന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നവനാൾ നൊവേന | ഒന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

https://youtu.be/KqzyH2wW2jI വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നവനാൾ നൊവേന | ഒന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena ജനലക്ഷങ്ങൾക്കു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച വി. എവുപ്രാസ്യമ്മയോടുള്ള നൊവേന. വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ....