ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യവുമായി നടൻ പ്രേംകുമാർ | ACTOR PREM KUMAR | FAITH IN JESUS | LIFE TESTIMONY | GOODNESS TV

https://youtu.be/krOF8vFu2lo ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷ്യവുമായി നടൻ പ്രേംകുമാർ | ACTOR PREM KUMAR | FAITH IN JESUS | LIFE TESTIMONY | GOODNESS TV

God Gives Wisdom to The Single Minded l Testimonies l Brother Johnson Sequeira l Online Retreat 2021

https://youtu.be/XIFNZSSp41Q God Gives Wisdom to The Single Minded l Testimonies l Brother Johnson Sequeira l Online Retreat 2021 God Gives Wisdom to The Single Minded l Testimonies l Brother Johnson Sequeira l Online Retreat 2021 #shantikarajachannel #PRAISE #THE #LORD… Send Your Prayer Request on 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐍𝐮𝐦. +𝟵𝟭-𝟴𝟵𝟱𝟱𝟳𝟵𝟴𝟳𝟱𝟴 Please Don’t Forget To #Like , #Share & … Continue reading God Gives Wisdom to The Single Minded l Testimonies l Brother Johnson Sequeira l Online Retreat 2021

ഒരു പിതാവിന്റെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം

ഒരു പിതാവിന്റെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം   2002 മാർച്ച് മാസം മുന്നാം തീയതിയാണ് എന്റെ മകൾ പിറന്നത്. അഞ്ചു മാസവും രണ്ട് ആഴ്ചയും മാത്രമേ അവൾക്ക് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയുള്ളു. സമയത്തിനു മുമ്പേ ആയിരുന്നു അവളുടെ ജനനം.   ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ക്ലബിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ മകളുടെ ജനന വാർത്ത ഞാനറിയുന്നത്. ജനനസമയത്ത് എന്റെ മകൾക്ക് കേവലം 790 ഗ്രാം ആയിരുന്നു ശരീരഭാരം. … Continue reading ഒരു പിതാവിന്റെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം

യൗസേപ്പിതാവ് ജയിലില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍! | Sunday Shalom | Ave Maria

https://youtu.be/VQxHemD-U1I യൗസേപ്പിതാവ് ജയിലില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍...! | Sunday Shalom | Ave Maria, Br Baby John Kalayanthani

“പുണ്യം പൂക്കും നോമ്പുകാലം |3 RD SUNDAY OF LENT | SEASON2021”

“പുണ്യം പൂക്കും നോമ്പുകാലം |3 RD SUNDAY OF LENT | SEASON2021”

12 Disciples Retreat

12 Disciples Retreat by Fr. Saiju Thuruthiyil mcbs ARC Retreat Centre, Anickad P. O, Kottayam For Booking: +91954491352612 Disciples Retreat