വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ്: The Angelic Doctor

St. Thomas Aquinas: The Angelic Doctor വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് Prince of theologians, perennial (ചിരഞ്ജീവിയായ) philosopher, universal patron of Catholic schools, colleges, and educational institutions- തുടങ്ങിയവ. മരിച്ചു 49 കൊല്ലങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോഴേക്ക് 1323ൽ തോമസ് അക്വീനാസിനെ വിശുദ്ധപദവിയിലേക്കുയർത്തവേ ജോൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാപ്പ പറഞ്ഞു, "അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ അത്ഭുതങ്ങളാണ്". വീണ്ടും പാപ്പ പറഞ്ഞു, " മറ്റേതൊരു … Continue reading വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ്: The Angelic Doctor

Advertisement

ജനുവരി 28 | വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് | St Thomas Aquinas

https://youtu.be/-g85XRNx_wE ജനുവരി 28 - വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് | St Thomas Aquinas #thomas #popefrancis #romeകത്തോലിക്കാസഭയിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച എഴുത്തുകാരിലും വേദപാരംഗതരിലും ഒരാളായാണ് വിശുദ്ധ തോമസ്‌ അക്വിനാസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രഗത്ഭനായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനിയായ വിശുദ്ധന്‍, വിശുദ്ധനായ വിജ്ഞാനി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: Pixabay from Pexels Please subscribe our channel … Continue reading ജനുവരി 28 | വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് | St Thomas Aquinas