വചനവിചിന്തനം ദനഹാ നാലാം ഞായർ യേശുവും സമരിയക്കാരിയും sunday homily syro malabar, speech malayalam

https://youtu.be/7ekk6n4QW38

Second Sunday | Mangalvartha kalaam | മംഗളവാർത്ത രണ്ടാം ഞായർ ലുക്കാ 1: 26 – 38. Syro Malabar Homily

https://youtu.be/xoMyywLQhwE Second Sunday | Mangalvartha kalaam | മംഗളവാർത്ത രണ്ടാം ഞായർ ലുക്കാ 1: 26 - 38. Syro Malabar Homily

ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികർ ആലപിച്ചഭക്തിസാന്ദ്രമായ വി. കോൾബെയുടെ ഗാനം

ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികർ ആലപിച്ചഭക്തിസാന്ദ്രമായ വി. കോൾബെയുടെ ഗാനം