ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വത്തിക്കാന്‍ തിരുസംഘത്തില്‍ | Arch Bishop Joseph Kalathiparambil

https://youtu.be/btoeEw4RCJY Watch "ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വത്തിക്കാന്‍ തിരുസംഘത്തില്‍ | Arch Bishop Joseph Kalathiparamb" on YouTube

പേടിക്കാതെ വോട്ടുചെയ്ത ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം സമ്മാനം; ഇത് ട്വന്‍റി 20 സ്റ്റൈല്‍ | Twenty 20 | Ele

https://youtu.be/eV7gI74-Wqk Watch "പേടിക്കാതെ വോട്ടുചെയ്ത ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം സമ്മാനം; ഇത് ട്വന്‍റി 20 സ്റ്റൈല്‍ | Twenty 20 | Ele" on YouTube

മലപ്പുറത്ത് പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ മോഷ്ടിച്ചു Plus one improvement exam

https://youtu.be/rqYTzEQ7xFQ Watch "മലപ്പുറത്ത് പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ മോഷ്ടിച്ചു |Plus one improvement ex" on YouTube

ചിറയിൻകീഴിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി| Thiruvananthapuram family suicide

https://youtu.be/0ozUjH2IRXc Watch "ചിറയിൻകീഴിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി| Thiruvananthapuram family sui" on YouTube

അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോഴ്സ്; വൻഫീസ് ഈടാക്കി വിദ്യർഥികളെ കബളിപ്പിച്ചു | Cherthala | KVM nursing college

https://youtu.be/Q_cIMd7N9Tc Watch "അംഗീകാരമില്ലാത്ത കോഴ്സ്; വൻഫീസ് ഈടാക്കി വിദ്യർഥികളെ കബളിപ്പിച്ചു | Cherthala | KVM nursing college" on YouTube

പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണവേദനയും വീക്കവും ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു ?

https://youtu.be/gAV5iImVmOQ Watch "പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണവേദനയും വീക്കവും ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു ?" on YouTube

Precious phase and eternal memories❤️❤️🥰🥰

Soni's thoughts

Hello guys!!
Whatsup!!

Today i am gonna ask everyone.. About which part of your life you miss the most… Which phase of life you wanna reminisce…
Well…for me, its one and only ‘Childhood’ (for me i can say till 7th standard 😀)

Childhood is d most innocent,full of purity, tension-free, stress-free part of life which cannot be replaced with anything…
Each and every moments are priceless…
Whether its crying for a chocolate, rolling down on floor to play, acting to be angry for manao/patao parents to get something 😄, getting super happy on small matters, whether we get a candy, whether we get a rupee coin(not knowing its worth though), whether we get toys to play….
Those chirpy smile on faces…
Today when i look back, i badly feel like ‘gosh, i wish to have a time machine, to just scuttle back to bachpan ke din and never come back…’

View original post 918 more words