ശ്രീ കെ.ടി. ജലീലിന്റെ കത്തിന് സന്യാസിനിയുടെ മറുപടി

മുൻമന്ത്രി ശ്രീ കെ.ടി. ജലീലിന്റെ തുറന്ന കത്തിന് സന്യാസിനിയുടെ തുറന്ന മറുപടി: പ്രിയ സഹോദരൻ കെ.ടി. ജലീലിന്, ഇന്നലെ താങ്കൾ എനിക്ക് എഴുതിയ തുറന്ന കത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെങ്കിലും, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുക ആയിരുന്നതിനാൽ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ അല്പം വൈകിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു... 1) "ഹിജാബ് അഥവാ ശിരോവസ്ത്രം മുഖംമൂടിയാണെന്നാണ് സഹോദരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്" എന്ന ആരോപണത്തിന്: ഇല്ല സഹോദരാ, എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഹിജാബ് - തലയും കഴുത്തും … Continue reading ശ്രീ കെ.ടി. ജലീലിന്റെ കത്തിന് സന്യാസിനിയുടെ മറുപടി

Advertisement

രവിന്ദ്രനും MM അക്ബറിനും അംഗീകകരിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു ശങ്കർ

https://youtu.be/FnRwtJuSOic രവിന്ദ്രനും MM അക്ബറിനും അംഗീകകരിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു ശങ്കർ

ഇസ്ലാം മതമുപേക്ഷിച്ച്‌ ക്രിസ്ത്യാനികളായവർ

https://youtu.be/pTki1tz9uqo ഇസ്ലാം മതമുപേക്ഷിച്ച്‌ ക്രിസ്ത്യാനികളായവർ

കാസ പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ പീറ്റർ ലൗ-ജിഹാദ് എന്ന യാഥാർഥ്യം തുറന്നു പറയുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും

https://youtu.be/HPyleNKcXEs കാസ പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ പീറ്റർ ലൗ-ജിഹാദ് എന്ന യാഥാർഥ്യം തുറന്നു പറയുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും... മക്കളെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കെവിൻ പീറ്റർ എന്ന പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം കഥ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പൊടിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല KEVIN PETER TALK ABOUT HIS STORY I ലൗജിഹാദ് പ്രണയക്കെണിയിൽപെടുത്തി തന്റെ മകളെ ജിഹാദികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവിൽ നിന്ന് … Continue reading കാസ പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ പീറ്റർ ലൗ-ജിഹാദ് എന്ന യാഥാർഥ്യം തുറന്നു പറയുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും

Shabir Ally Destroys Qur’anic Preservation in 17 MINUTES!

https://youtu.be/Yy5gT28QtrY Shabir Ally Destroys Qur'anic Preservation in 17 MINUTES! Dr Shabir Ally, on June 13, 2022 was asked by his daughter Dr Safiyya Ally, how Muslims can accept the findings of the Sana'a Manuscript which has writings in its lower Palimpsest text that do not conform to the upper text, nor to the Qur'an today … Continue reading Shabir Ally Destroys Qur’anic Preservation in 17 MINUTES!

Odon-Pt 1: The Qur’an came from a pool of earlier texts!

https://youtu.be/4CWvnQnXwYQ Odon-Pt 1: The Qur'an came from a pool of earlier texts! Odon has returned to help us unpack what the Qur'an really is, and where it actually came from, and when... He begins by noting that the Quran is not a book but a corpus, or a collection of various written texts, with different … Continue reading Odon-Pt 1: The Qur’an came from a pool of earlier texts!

Muta Marriage IS OKAY by Muhammad, Allah, and the Qu’ran – David Wood – Muhammad and Atheism – Ep 8

https://youtu.be/NzBmznuKp0o Muta Marriage IS OKAY by Muhammad, Allah, and the Qu’ran - David Wood - Muhammad and Atheism - Ep 8 When the Arabs were off at war, they came to Muhammad and asked what they should do when away from their wives. Muhammad tells them that Allah approves of Muta Marriage - which is … Continue reading Muta Marriage IS OKAY by Muhammad, Allah, and the Qu’ran – David Wood – Muhammad and Atheism – Ep 8