പ്രത്യാശയാൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഐഷാ ബീബി ചൊല്ലിത്തന്ന ഈസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥന!

https://sundayshalom.com/archives/67578 പ്രത്യാശയാൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കും ഐഷാ ബീബി ചൊല്ലിത്തന്ന ഈസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥന!

ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാം: ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനോ അതോ, പരസ്യ ശിഷ്യനോ?

https://sundayshalom.com/archives/67575 ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാം: ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനോ അതോ, പരസ്യ ശിഷ്യനോ?

നോമ്പുകാല വചന തീർത്ഥാടനം 44

*നോമ്പുകാല*.*വചനതീർത്ഥാടനം - 44* വി.മത്തായി 27 : 42 " ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു, തന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവനു സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാണല്ലോ, കുരിശിൽ നിന്നിറങ്ങിവരട്ടെ . ഞങ്ങൾ ഇവനിൽ വിശ്വസിക്കാം." *ക്രിസ്തുവിന്റെ* സഹനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഗാഗുൽത്തായിലെ മരക്കുരിശാണ്. അറുതിയില്ലാത്ത വേദനയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് കുരിശിനെ നാം പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികളെ കുരിശേറ്റാനുളള ഗാഗുൽത്തായിലെ ശാപഭൂമി ക്രിസ്തുവിനു മരണശയ്യ ഒരുക്കിയതിലൂടെ വിശുദ്ധഭൂമിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, പുതിയൊരു ചിന്താധാരതന്നെ … Continue reading നോമ്പുകാല വചന തീർത്ഥാടനം 44

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 43

*നോമ്പുകാല* *വചനതീർത്ഥാടനം - 43* വി. ലൂക്ക 13 : 34 " പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻകീഴ് ചേർത്തുനിർത്തുന്നതു പോലെ നിന്റെ സന്താനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനു ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല." *ഇസ്രായേൽ* ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രനഗരമാണ് ജറുസലേം. ദാവീദ് രാജാവ് കീഴടക്കിയതോടെയാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജാവിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി, വാഗ്ദാനപേടകത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ, സോളമൻ രാജാവിന്റെ ദേവാലയ നിർമ്മാണം എന്നിവയോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും ജറുസലേം ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. കാലക്രമത്തിൽ നഗരവും … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 43

ഈശോയുടെ കുരിശുമരണവും മനുഷ്യകുലത്തിനു നൽകുന്ന നാല് വെളിപാടുകളും!

https://sundayshalom.com/archives/67570 ഈശോയുടെ കുരിശുമരണവും മനുഷ്യകുലത്തിനു നൽകുന്ന നാല് വെളിപാടുകളും!

പെസഹ: യേശുനാഥൻ അത്രമേൽ ആഗ്രഹിച്ച തിരുനാൾ!

https://sundayshalom.com/archives/67561 പെസഹ: യേശുനാഥൻ അത്രമേൽ ആഗ്രഹിച്ച തിരുനാൾ!

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 42

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം - 42 1 യോഹന്നാൻ 2 : 2 " അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരബലിയാണ്; നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് ." പുതിയനിയമത്തിലെ ഏഴ് കാതോലികലേഖനങ്ങളിൽ( സഭയയ്ക്ക് മുഴുവനുംവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടത്) ഒന്നാണ് വി.യോഹന്നാന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാം ലേഖനം. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ചരിത്രത്തിലെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു ക്രൈസ്തവന്റെയും ധർമ്മമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നു വ്യത്യസ്ത വിശേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് വി.യോഹന്നാൻ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവം പ്രകാശമാണ്.(1:5). രണ്ട്, … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 42

വലിയ ആഴ്ചയിൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ!

https://sundayshalom.com/archives/67490 വലിയ ആഴ്ചയിൽ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ!

ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ നയനം തുറക്കണം, ഹൃദയം ജ്വലിക്കണം

https://sundayshalom.com/archives/67485 ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ നയനം തുറക്കണം, ഹൃദയം ജ്വലിക്കണം

കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ സ്‌നേഹിതൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകണം!

https://sundayshalom.com/archives/67461 കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ സ്‌നേഹിതൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകണം!

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 41

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 41 2 കോറിന്തോസ് 4 : 10 " യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് അവിടുത്തെ മരണം ഞങ്ങൾ എല്ലായിപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ സംവഹിക്കുന്നു." സഹന ങ്ങളിലൂടെയുളള ജീവിതസാക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ ചാലകശക്തി. വി.പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത്. സുവിശേഷമെന്നത് യേശുവിലൂടെയുളള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടാണ്. ഈ വെളിപാടിലൂടെ പ്രകാശിതമാകുന്ന മഹത്ത്വമേറിയ സന്ദേശം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം ക്രിസ്തു എപ്രകാരമാണോ പകർന്നു കൊടുത്തത് അതുപോലെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും പകർന്നുകൊടുത്തത്. പീഡനങ്ങളും സഹനങ്ങളും … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 41

Hosanna हमे बचाना | Lenten Reflections | Sr. Rose SABS | Ep 40 | 10th April 2022 Atmadharshan TV

https://youtu.be/L-qIEs6asjs Hosanna हमे बचाना | Lenten Reflections | Sr. Rose SABS | Ep 40 | 10th April 2022 Atmadharshan TV LentenReflections #SrRoseSABS #AtmadharshanTv #उपवास #AshWednesday #Lent #Lent2022 Hosanna हमे बचाना || LentenReflections | Sr.Rose SABS | Ep_40 | 10th April 2022 AtmadharshanTv Produced by: AtmadharshanTvPresent by: Sr. Rose SABS DirectionFather AnandFather Selvin Drazon Program ManagerSr. … Continue reading Hosanna हमे बचाना | Lenten Reflections | Sr. Rose SABS | Ep 40 | 10th April 2022 Atmadharshan TV

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 39

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 39 1 തെസലോനിക്കാ 4 : 4" നിങ്ങളോരോരുത്തരും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിലും മാന്യതയിലും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു അറിയണം." വി. പൗലോസിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന സിൽവാനോസിന്റെയും തിമോത്തിയുടെയും സുവിശേഷപ്രഘോഷണംവഴിയാണ് തെസലോണിയാക്കാർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത്. തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പുത്തൻവിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയുംപേരിൽ അവർക്ക് വിജാതീയരിൽനിന്ന് പീഢനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വിജാതീയരുടെയിടയിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നതിനാൽ അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ നിലനിർത്തേണ്ടിയിരുന്ന സഹോദരസ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുളള പല ശാരീരികബന്ധങ്ങളും അവരിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവരുടെ ശാരീരികവിശുദ്ധി എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തവും പ്രായോഗികവുമായ … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 39

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 38

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 38 റോമ 5 : 4 " കഷ്ടത സഹനശീലവും, സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും, ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു." വി.പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. നീതീകരണ (Justification, Righteousness) മെന്നു പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനമായ രക്ഷയാണ്. (റോമ 5 : 16). ആദിമാതാപിതാക്കളുടെ ദുരാഗ്രഹം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ കൈവന്ന ദൈവകൃപ എല്ലാവരുടെയും നീതീകരണത്തിന്, അതായത്, രക്ഷയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ചു. ഇതുവഴിയാണ് ദൈവ-മനുഷ്യബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും, അനുരഞ്ജനം സാധ്യമായതും. ഈ സത്യം വിശ്വസിച്ച് … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 38

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ക്രൂശിതനെ കാണണം, കുരിശിനെ ആശ്ലേഷിക്കണം

https://sundayshalom.com/archives/67431 പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ക്രൂശിതനെ കാണണം, കുരിശിനെ ആശ്ലേഷിക്കണം

ക്രൈസ്തവരെ ഒന്നടങ്കം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ധീരവനിത!

https://sundayshalom.com/archives/67396 ക്രൈസ്തവരെ ഒന്നടങ്കം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ധീരവനിത!

പത്രോസിന്റെ വിജയം നമുക്കും നേടാം, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ…

https://sundayshalom.com/archives/67372 പത്രോസിന്റെ വിജയം നമുക്കും നേടാം, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ…

ജാഗ്രത നഷ്ടമായാൽ ആരും യൂദാസായി മാറും, ജാഗ്രത!

https://sundayshalom.com/archives/67359 ജാഗ്രത നഷ്ടമായാൽ ആരും യൂദാസായി മാറും, ജാഗ്രത!

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 37

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 37 1 കോറിന്തോസ് 1 : 18 " നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്കു കുരിശിന്റെ വചനം ഭോഷത്തമാണ്. രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ അതു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയത്രെ." ഗ്രീക്കു തത്ത്വചിന്തയുടെ പിൻബലത്തിൽ കോറിന്തോസുകാർ ലോകവിജ്ഞാനത്തിന് വലിയ മൂല്യവും മഹത്വവും കല്പിച്ചു പോന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹ കുരിശിന്റെ ഭോഷത്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലോകത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുളള മനുഷ്യരാണുള്ളത്. നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും രക്ഷയുടെ വഴിയിൽ ചരിക്കുന്നവരും. ദൈവവുമായുള്ള സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ. അവർക്ക് കുരിശിന്റെ സന്ദേശം … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 37

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 36

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം - 36 2 തിമോത്തേയോസ് 2 : 23" മൂഢവും ബാലിശവുമായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അവ കലഹങ്ങൾക്കിടയാക്കും" വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ അജപാലനപരമായ മൂന്നു ലേഖനങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി വരുന്നതാണ് തിമോത്തേയോസിനെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം. ശ്ലീഹായുടെ പ്രേഷിതയാത്രകളിൽ സഹായികളായിരുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു തിമോത്തേയോസ് . ദൈവജനത്തെ നയിക്കാനൊരുങ്ങുന്നവൻ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിതൃസ്ഥാനീയനായി ക്കൊണ്ട് പൗലോസ് തന്റെ സഹായിയായ തിമോത്തേയോസിനു നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമടങ്ങുന്നതാണ് സാഹചര്യം. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവത്തിൽനിന്ന് അനുമാനിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളത്രയും … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 36

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 35

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം - 35 എഫേസൂസ് 4 : 25 " വ്യാജം വെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് സത്യം സംസാരിക്കണം. കാരണം, നാം ഒരേ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്." യഹൂദജനം പൊതുവെ വിജാതീയരുടെ സന്മാർഗ്ഗജീവിതശൈലിയാണു് പിൻതുടർന്നു പോന്നത്. എന്നാൽ, അവരുടെ തെറ്റായ ജീവിതശൈലി ക്രിസ്തുവിലൂടെ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവലംബിക്കരുതെന്ന് പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫേസൂസിലെ വിശ്വാസികളോട് നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ ഭാവങ്ങൾ ദൂരെയെറിഞ്ഞ് പുതിയ മനുഷ്യന്റെ ഭാവങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കണമെന്നും … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 35

നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 34

നോമ്പുകാലവചനതീർത്ഥാടനം - 34 വി.മത്തായി 12 : 37 " നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും; നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും." യേശു പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് ബേൽസബൂലിനെക്കൊണ്ടാണെന്ന ഫരിസേയരുടെ ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുന്നു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിധിവാചകമാണിത്. യേശു പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രകടമായിക്കണ്ടിട്ടും അതിനെ അന്ധമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് ഫരിസേയർ അവരുടെ ഹൃദയകവാടങ്ങൾ നിർബന്ധബുദ്ധിയോടെ അടച്ചുകളയുകയാണുണ്ടായത്. യേശുവാകുന്ന പ്രകാശം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവ്വം പ്രകാശത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണുണ്ടായത്. ഇതുപോലെതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റ സാന്നി ദ്ധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും … Continue reading നോമ്പുകാല വചനതീർത്ഥാടനം 34

പ്രലോഭനങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഗത്‌സെമനി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലി!

https://sundayshalom.com/archives/67351 പ്രലോഭനങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഗത്‌സെമനി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലി!