ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

https://youtu.be/jlR5zBBAF4U ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion Retreat … Continue reading ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

Advertisement

Litany for the Poor Souls in Purgatory

https://youtu.be/E_8RC0kIpFQ Litany for the Poor Souls in Purgatory Litany for the Poor Souls in Purgatory (text below) | A prayer for the souls in Purgatory RELATED VIDEOS: A Prayer for the Dying - https://youtu.be/m6YckNW_y6M Prayer for the Release of 1,000 Souls from Purgatory - https://youtu.be/XaZUSzdxCfE PSALM 51: Prayer of Repentance - https://youtu.be/dReFturMvPY "LITANY FOR THE … Continue reading Litany for the Poor Souls in Purgatory

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ഇരുപതാം തീയതി

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ഇരുപതാം തീയതി🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അവരെ പോലെ നമുക്കും പ്രയോജനകരവും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയും ആകുന്നു എന്ന്‍ പല വിശുദ്ധരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സകല മനുഷ്യരും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ഭയങ്കര വേദനകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പൊതുവായ വിശ്വാസം. മരണാനന്തര ജീവിതത്തില്‍ പലവിധ സല്‍കൃത്യങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന വേദനകളെ നീക്കുന്നതിനും, അതിന്‍റെ കാലാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും തക്ക മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തില്‍ വേദനയനുഭവിക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന … Continue reading ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ഇരുപതാം തീയതി

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ആറാം തീയതി

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ആറാം തീയതി🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷 ദൈവത്തെ കാണുവാനോ സ്നേഹിക്കുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ ഉള്ള അപ്രാപ്തതയാണ് നരകവാസികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന. ഈ വേദന, മറ്റു വേദനകളെക്കാളും നൂറായിരം മടങ്ങു വലിയ വേദനയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു. അതേ സമയം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലുള്ള ആത്മാക്കള്‍, തങ്ങള്‍ക്കു കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തകടം തീരും വരെയും ശക്തമായ വേദനയനുഭവിക്കുന്നു. ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണാതെയിരിക്കുന്നതാണ് അവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റം വലിയ വേദന. ഹൃദയപൂര്‍വ്വം സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനേക വര്‍ഷമായിട്ട് കാണാതെയിരിക്കുന്ന മകന്‍ … Continue reading ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം: ആറാം തീയതി

സകല മരിച്ചവരുടെയും ഓർമ്മ: ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ?

നീതിയുടെ… ജീവന്റെ കിരീടം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട വിജയസഭയിലുള്ളവരെ ഓർക്കുന്ന നവംബർ 1 കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ദിവസം, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടപറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന സഹനസഭയിലുള്ളവരെ ഓർക്കാനും അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാനും, സഭാമാതാവ് സമരസഭയിലുള്ള നമ്മെയെല്ലാം വിളിക്കുന്നു. പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്ത് വേദനയനുഭവിക്കുന്നവരോട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്നേഹപ്രവൃത്തി തികച്ചും ഉചിതമാണ്. തന്റെ മക്കൾ മരിക്കുന്നതു വരെ മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞും നമ്മെ വഹിക്കുന്ന, 'ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്ന' ദൈവം നമ്മളെയും വിളിക്കുകയാണ്‌ അവന്റെ അനന്തകാരുണ്യത്തിൽ … Continue reading സകല മരിച്ചവരുടെയും ഓർമ്മ: ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ?

A Prayer to Avoid Purgatory

https://youtu.be/Oc2WItHgVYw A Prayer to Avoid Purgatory A Prayer to Avoid Purgatory (text below) | This prayer was composed by St Joseph Cafasso and is contained in The Life of St Joseph Cafasso by St John Bosco. The prayer pleas for the sufferings of one's life and at the hour of death, along with the merits … Continue reading A Prayer to Avoid Purgatory

Prayer For The Souls In Purgatory

https://youtu.be/gvC-1f_AtrI Prayer For The Souls In Purgatory A "Prayer For The Souls In Purgatory" is a prayer for mercy to the Divine Heart of Jesus on behalf of the souls in Purgatory. In addition, it pleads for saving grace upon those who are near their final hours on earth and upon sinners and unbelievers, and … Continue reading Prayer For The Souls In Purgatory

എനിക്ക് ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണം | NANMA MARAM #purgatory #danielachan #souls

https://youtu.be/Y9N__0-7Iis എനിക്ക് ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണം | NANMA MARAM #purgatory #danielachan #souls

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയേണ്ട പത്തു വസ്തുതകൾ.

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയേണ്ട പത്തു വസ്തുതകൾ. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ യുവജന മതബോധന ഗ്രന്ഥം 159 നമ്പറിൽ എന്താണു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലമായി സങ്കല്‌പിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ദൈവകൃപാവരത്തിൽ മരിക്കുന്നു. എന്നാലും ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിശുദ്ധികരണം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്താണ് ശുദ്ധീകരണാവസ്ഥയിലാണ്. ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് വസ്തുതകളാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്. 1. സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. മധ്യകാല കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ … Continue reading ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയേണ്ട പത്തു വസ്തുതകൾ.

VISWASA VELICHAM | EPI 135 | Fr Vincent Kundukulam | ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഉണ്ടോ?

https://youtu.be/VbOymd8jLd0 VISWASA VELICHAM | EPI 135 | Fr Vincent Kundukulam | ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഉണ്ടോ?

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758

https://youtu.be/rMBxcNaxDA8 ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758