Tag: St Joseph

ജോസഫ്: ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 121 ജോസഫ്: ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നവൻ   മണ്ണിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്. ഹൃദയ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച യൗസേപ്പ് എന്നും തൻ്റെ ഹൃദയം സ്വർഗ്ഗത്തിനനുയോജ്യമാക്കി. ഹൃദയശുദ്‌ധിയുള്ളവര്‍ ഭാഗ്യവാന്‍മാര്‍; അവര്‍ ദൈവത്തെ കാണും.(മത്തായി 5 : 8) എന്ന അഷ്ട ഭാഗ്യങ്ങളിലെ യേശു വചനം യൗസേപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായതാണ്. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നവ കണ്ണുകൾ കാണുകയോ ചെവികൾ […]

ജോസഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 111 ജോസഫ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥൻ   അതിരുകളില്ലാതെ ഉണ്ണീശോയെ സ്നേഹിച്ച യൗസേപ്പിതാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ നേർവഴിക്കു നയിക്കാനും ഏറ്റവും ഉത്തമ വ്യക്തിയാണ്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവതാരം ചെയ്ത ദൈവപുത്രനെ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിച്ച യൗസേപ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അതിൽ എത്രയോ കൂടുതലായി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.   ബാലനായ ഈശോയുടെ കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്ന കത്തോലിക്കാ ബാലികാ ബാലന്മാരുടെ അഖിലലോക സംഘടനയാണല്ലോ 1843 ൽ ഫ്രാൻസിൽ ആരംഭിച്ച തിരുബാല സഖ്യം. […]

യൗസേപ്പിൻ്റെ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 109 യൗസേപ്പിൻ്റെ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ   അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നാണ് ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പ വിശേഷിപ്പിക്കുക. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ജീവിതം കുടുംബം സ്വർഗ്ഗമാക്കാൻ അപ്പന്മാർക്കുള്ള അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൽകുന്നു.   ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ അപ്പന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കും. വിലപിക്കുന്ന അപ്പന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവരുടെ കരുണാർദ്രമായ ഹൃദയത്തിൽ അനുകമ്പ പുഷ്പിക്കും. ശാന്തശീലരായ അപ്പന്മാർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവരുടെ എളിയ ഹൃദയം ശ്രവിക്കുന്ന ശക്തി […]

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ അർപ്പിതമനസ്സ്

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 108 വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ അർപ്പിതമനസ്സ്   ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാർ ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരാണ്. ഒന്നും പിടിച്ചു വയ്ക്കാതെ തങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയ്ക്കു മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കാൻ അവർ തെല്ലും വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല. ഈ സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് യൗസേപ്പിതാവ്. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ അർപ്പിതമനസ്സ് അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽത്തന്നെ ശുദ്ധമായിരുന്നു. ദൈവകൃപയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും മറിയത്തോടും എല്ലാറ്റിനും ഉപരി അവതരിച്ച വചനത്തോടുള്ള അപ്പർണ ചൈതന്യത്തിലും ആ പിതാവ് എല്ലാ വിശുദ്ധാത്മാക്കളിലും […]

നന്മമരണ മധ്യസ്ഥൻ യൗസേപ്പിതാവ്- St Joseph patron of good death- Fr Thomas Vazhacharickal

2 MinsVideo: നന്മമരണ മധ്യസ്ഥൻ യൗസേപ്പിതാവ്- St Joseph patron of good death- Fr Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO​​… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് Mount Nebo short Videos എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് […]

യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ നീരുറവ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 102 യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ നീരുറവ   ഫ്രാൻസിലെ കോറ്റിഗ്നാക് (Cotignac) എന്ന സ്ഥലത്തു നിർഗളിക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ നീരുറവയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം.   യൗസേപ്പിതാവിൻ്റേതായി സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദർശനം സംഭവിച്ചത് 1660 ജൂൺ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ്. വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു വേനക്കാല ദിനം ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഗാസ്പാർഡ് റിക്കാഡ് എന്നു ആട്ടിടയൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു. കടുത്ത ചൂടിനാൽ കൈവശം കരുതിയിരുന്ന ജലം […]

നിൻ്റെ പിതാവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെ വിളിക്കുക

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 101 നിൻ്റെ പിതാവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെ വിളിക്കുക…   ജോസഫ് വർഷത്തിലെ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമാണിന്ന്. ദൈവപുത്രൻ്റെ മനഷ്യവതാര രഹസ്യത്തിൽ ഗോതമ്പുമണി പോലെ അഴിഞ്ഞില്ലാതായി തീർന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ മരണതിരുനാൾ. നിശബ്ദമായി പിതാവിനടുത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ ഈശോയെയും മറിയത്തെയും സംരക്ഷിച്ച നസറത്തിലെ ജോസഫ് തിരുകുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള നല്ല കുടുംബനാഥനായിരുന്നു. ദൈവ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ തെല്ലും വൈമനസ്യം കാണിക്കാത്ത നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു നസറത്തിലെ […]

ഔസേപ്പ് നാമധാരികളായ 65 വൈദീകർ ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യ ബലി

വി. ഔസേപിതാവിന്റെ വർഷം പ്രമാണിച്ച് CMI Devamatha പ്രൊവിൻസിലെ ഔസേപ്പ് നാമധാരികളായ 65 വൈദീകർ ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യ ബലി Date : March 18Time : 5.30 pm

ജോസഫ് ക്ഷമയുടെ പാഠപുസ്തകം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 95 ജോസഫ് ക്ഷമയുടെ പാഠപുസ്തകം   വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ക്ഷമയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിനു പ്രധാന കാരണം യൗസേപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ എളിമയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നതാണ്. ആത്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ (self-love) പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അവൻ വഴങ്ങിയില്ല. നമ്മുടെ അക്ഷമയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം അതിരുകടന്ന ആത്മ സ്നേഹമാണ്. ദൈവകൃപയോടു വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ ക്ഷമ പരിശീലിക്കാൻ യൗസേപ്പിനു എളുപ്പം സാധിച്ചു. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ലന്ന ബോധ്യം എണ്ണമറ്റ പരീക്ഷണങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കാൻ […]

ജോസഫ് ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 93 ജോസഫ് ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പൻ   യൗസേപ്പിതാവ് മനുഷ്യ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പനാണ്. മനുഷ്യരാരിശിയോടുള്ള ദൈവ പിതാവിൻ്റെ കടുത്ത വാത്സല്യമായിരുന്നല്ലോ ദൈവപുത്രൻ്റെ മനുഷ്യവതാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്കു അയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈശോയ്ക്കു വാത്സല്യവും കരുതലും നൽകാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നസറത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മരപ്പണിക്കാരനായ യൗസേപ്പിതാവിനെയാണ്.   അതിശയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളെക്കാൾ […]

St. Joseph – HD Image Wallpaper

St. Joseph – HD Image Wallpaper / St Joseph / Saint Joseph / വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ് / सेंट जोसेफ / 聖若瑟 / القديس يوسف / செயிண்ட் ஜோசப் / San Giuseppe / Святий Йосип / সেন্ট জোসেফ / ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ / సెయింట్ జోసెఫ్ / סנט ג’וזף / Άγιος Ιωσήφ / […]

വിവേകമതിയായ ജോസഫ്

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 88 വിവേകമതിയായ ജോസഫ്   നാലു മൗലിക സുകൃതങ്ങളിൽ (Cardinal Virtues) ഒന്നാണ് വിവേകം. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്പർ 1806 ൽ വിവേകം എന്ന പുണ്യത്തിനു നിർവചനം നൽകുന്നു. “വിവേകം എന്നത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ നന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാനും അതു പ്രാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശരിയായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന സുകൃതമാണ്.” ചുരുക്കത്തിൽ ശരിയായത് എന്താണെന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള […]