വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ

ചുങ്കം പിരിക്കുന്നവനായി, ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ വെറുപ്പിനോട് തികച്ചും നിസംഗനായി, തന്റെ മനസ്സിലെ കരുണാഭാവം തരി പോലും പുറത്തേക്കൊഴുകാൻ സമ്മതിക്കാതെ, തന്റെ ജോലിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു ജീവിച്ചുപോന്നിരുന്ന ലേവി. തങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ജപ്തിനോട്ടീസ് പതിച്ചുപോരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചില ആത്മഹത്യയുടെ പേരിൽ ഇക്കാലത്തും എല്ലാവരാലും ശപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആലോചിക്കുപോവുകയാണ് ഹേറോദേസ് അന്തിപ്പാസിനു വേണ്ടി കഫർണാമിൽ ആളുകളെ പിഴിഞ്ഞ് ചുങ്കം പിരിച്ചിരുന്ന ലേവിയോട് ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ തിരുന്നാളായ ഇന്ന്, ഈ ചുങ്കക്കാരനോട്‌ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങിയെങ്കിലും താമസിയാതെ … Continue reading വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ

സെപ്റ്റംബർ 21 അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ മത്തായി | Saint Matthew the Apostle

https://youtu.be/WnSFHxgY7I0 സെപ്റ്റംബർ 21 - അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ മത്തായി | Saint Matthew the Apostle അപ്പസ്തോലനും സുവിശേഷകനുമായ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ തിരുനാൾ. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc. catholicchurch dailysaints saintoftheday anudinavisudhar അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ saint catholicfeast catholicmessage september_21 … Continue reading സെപ്റ്റംബർ 21 അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ മത്തായി | Saint Matthew the Apostle

St Mathew the Apostle HD

St Mathew the Apostle HD സെപ്റ്റംബർ 21 സുവിശേഷകനായ വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ St. Matthew >>> Download the Original HD Image as JPEG

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Matthew, Apostle, Evangelist

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ചൊവ്വ, 21/9/2021 Saint Matthew, Apostle, Evangelist - Feast  Liturgical Colour: Red. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, വിശുദ്ധ മത്തായിയെ അവര്‍ണനീയമായ കാരുണ്യത്താല്‍ ചുങ്കക്കാരില്‍നിന്ന് അപ്പോസ്തലനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകയുടെയും മാധ്യസ്ഥ്യത്തിന്റെയും സഹായം അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങയെ പിന്തുടര്‍ന്ന്, അങ്ങയോട് ഗാഢമായി ഐക്യപ്പെടാനുള്ള അര്‍ഹത നല്കു മാറാകണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ പ്രാര്‍ഥന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Matthew, Apostle, Evangelist