ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ എന്റെ ഏക സുഹൃത്ത്

ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ എന്റെ ഏക സുഹൃത്ത്. ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി തിരുസഭ ലിസ്യുവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ചെറുപുഷ്പത്തിനു ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് അതിശയകരമായ ഭക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചെറുപുഷ്പത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അത്യധികമായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു കടന്നു ചെല്ലാം 1873 ഫ്രാൻസിലെ അലെന്‍ കോണില്‍ ജനിച്ചു. ലൂയി മാര്‍ട്ടിനും സെലിയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. ചെറുപുഷ്പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവൾ ലിസ്യുവിലെ കർമ്മല മഠത്തിൽ ചേർന്നു. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ 1897 ൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മരണശേഷം … Continue reading ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ എന്റെ ഏക സുഹൃത്ത്

Advertisement

ഒക്ടോബർ 1 ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ | Saint Therese of Lisieux

https://youtu.be/eB-7e3fIJpg ഒക്ടോബർ 1 - ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ | Saint Therese of Lisieux "ചെറുപുഷ്പം", "ഉണ്ണീശോയുടെ കൊച്ചുത്രേസ്യ" എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ. സഹനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയമണവാളന്റെ സ്വന്തമായിത്തീർന്ന ആ പുണ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs … Continue reading ഒക്ടോബർ 1 ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ | Saint Therese of Lisieux

കൊച്ചുത്രേസ്സ്യയുടെ കൊച്ചുവഴികൾ | St. Therese of Child Jesus

കൊച്ചുത്രേസ്സ്യയുടെ കൊച്ചുവഴികൾ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനം ഈശോയെ എങ്ങനെ പിഞ്ചെല്ലാം എന്ന് ആധുനികതലമുറക്ക് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ ജീവിതം. എന്തിലും ദൈവേഷ്ടം അന്വേഷിക്കുക, നമ്മുടെ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ഈശോക്ക് നമ്മെ ഭരമേല്പിക്കുക…ഇത്ര സിമ്പിൾ അല്ലേ എളിമയും വിശുദ്ധിയുമെല്ലാം.പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയിൽ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ലെന്ന് മാത്രം. ഓരോ മാത്രയിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോട് മരിക്കുക തീരെ എളുപ്പമല്ല. കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കൊച്ചുത്രേസ്സ്യക്ക് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ കർമ്മലമഠത്തിൽ ചേരാൻ അനുവാദം കിട്ടി. നേരായ വഴിയിലൂടെ അതിലെത്താൻ കുറെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് … Continue reading കൊച്ചുത്രേസ്സ്യയുടെ കൊച്ചുവഴികൾ | St. Therese of Child Jesus

Kochuthresia Novena Day 9 | Little Flower Novena Malayalam, September 30

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ഒമ്പതാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 30 💐 പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു . ഈപുത്രന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥനായി കന്യാമറിയത്തില്‍ നിന്നു പിറന്നു, പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്‍റെ കാലത്ത് പീഡകള്‍ സഹിച്ച് ,കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ,മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ;പാതാളത്തില്‍ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 9 | Little Flower Novena Malayalam, September 30

St Therese of Lisieux HD

St Therese of Lisieux HD തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (02) വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായെ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ! St Therese of Lisieux >>> Download Original HD Image

Kochuthresia Novena Day 7 | Little Flower Novena Malayalam, September 28

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ഏഴാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 28 💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 7 | Little Flower Novena Malayalam, September 28

Kochuthresia Novena Day 6 | Little Flower Novena Malayalam, September 27

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ആറാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 27💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 6 | Little Flower Novena Malayalam, September 27

Kochuthresia Novena Day 5 | Little Flower Novena Malayalam, September 26

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ അഞ്ചാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 26 💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 5 | Little Flower Novena Malayalam, September 26

Cherupushpam HD

St. Therese of Lisieux | വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (Feast Image Series of Little Flower) >>> Download Original HD Image

St. Therese of Lisieux HD

St. Therese of Lisieux HD | വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (Feast Image Series of Little Flower) >>> Download Original HD Image

Kochuthresia HD

Kochuthresia HD | വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (Feast Image Series of Little Flower) >>> Download Original HD in JPG

St. Little Flower HD

St. Little Flower HD | വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ ചിത്രങ്ങൾ (Feast Image Series of Little Flower) St. Little Flower >>> Download Original HD Image

St Therese of Lisieux | Miraculous Invocation Prayer

https://youtu.be/SrbwRgQ_YgE St Therese of Lisieux | Miraculous Invocation Prayer Miraculous Invocation to Saint Therese (prayer text below) | A prayer for the miraculous intercession of Saint Therese of Lisieux, the Little Flower of Jesus. This saint's prayers are so powerful the Church has referred to her as the Prodigy of Miracles and one of the … Continue reading St Therese of Lisieux | Miraculous Invocation Prayer

Thérèse: The Story of Saint Thérèse of Lisieux (Full Movie)

https://youtu.be/m8b68CaFmoQ Thérèse: The Story of Saint Thérèse of Lisieux (Full Movie) This is a Movie Thérèse: The Story of Saint Thérèse of Lisieux. Director - Leonardo DefilippisWriters - Patti DefillipisSaint Therese of Lisieux (based on the autobiography of)Stars - Lindsay YounceLeonardo DefilippisPatti Defillipis

ള്‍… | St Therese

https://youtu.be/ZnhUiZckUwc മഠത്തിന്റെ നാലുചുവരുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ജീവിച്ച് ആഗോള മിഷനറി മധ്യസ്ഥയായി മാറിയവള്‍... | St Therese

Daily Saints, October 1 | അനുദിനവിശുദ്ധർ, ഒക്ടോബർ 1 | St. Theresa of Lisieux | വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ

⚜️⚜️⚜️⚜️October 0️⃣1️⃣⚜️⚜️⚜️⚜️ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യാ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ‘ചെറുപുഷ്പം’ എന്ന് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉണ്ണിയേശുവിന്റേയും തിരുമുഖത്തിന്റേയും വിശുദ്ധയായ, കൊച്ചു ത്രേസ്യായുടെ ഓർമ്മതിരുന്നാളാണ് ഇന്ന്. അഞ്ച് പെൺമക്കളിൽ, ഏറ്റവും ഇളയവളായി, 1873 ജനുവരി 2-ന് ഫ്രാൻസിലെ അലൻകോണിലാണ് മേരി തെരീസ മാർട്ടിൻ ജനിച്ചത്. അവളുടെ പിതാവ് ഒരു വാച്ച് നിർമ്മാതാവും, മാതാവ് ഒരു തൂവാല തുന്നൽക്കാരിയുമായിരുന്നു. തെരേസാക്ക് 4 വയസുള്ളപ്പോൾ, അമ്മ സ്സേലി, സ്തനാർബുധം ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോയി. ഒരു മാതൃകാ ക്രിസ്തീയ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവൾ വളർന്ന് വന്നത്. ഒരു ചെറിയ … Continue reading Daily Saints, October 1 | അനുദിനവിശുദ്ധർ, ഒക്ടോബർ 1 | St. Theresa of Lisieux | വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ