വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ

ഒരു നല്ല തുടക്കം താൻ കുറെ മാസങ്ങളായി നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലറപൈസത്തുട്ടുകൾക്ക് വളരെയധികം മൂല്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് പത്തുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിൻസെന്റ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത്‌ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പേഴ്‌സ് എവിടെപ്പോയാലും അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടുനടന്നു. കുറെ പൈസ ഉള്ള പോലെ എന്നും എടുത്ത് എണ്ണി തിരിച്ചുവെക്കും. ഒരു കിലോ ആട്ടിറച്ചിക്കുള്ള പൈസപോലുമില്ല പക്ഷേ വിൻസെന്റ് വിചാരിച്ചത് അതിന് കുറെയേറെ ആടുകളെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ദിവസം അവൻ കണ്ടു. … Continue reading വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ

September 27 വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍

♦️♦️♦️ September 2️⃣7️⃣♦️♦️♦️വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാന്‍സിലെ പുരോഹിതനും, പാവങ്ങള്‍ക്കും സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്തള്ളപ്പെട്ടവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി 'കാരുണ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥന്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോളിന്റെ ഓര്‍മ്മപുതുക്കല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 27-നാണ് തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിന്റെ തെക്ക്‌-പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തില്‍ 1576 നും 1581നും ഇടക്കാണ് വിശുദ്ധന്‍ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവശാസ്ത്ര പഠനമാരംഭിച്ചു. 1600-ല്‍ … Continue reading September 27 വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍

സെപ്റ്റംബർ 27 വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ | Saint Vincent de Paul

https://youtu.be/WeTXu3uieh4 സെപ്റ്റംബർ 27 - വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ | Saint Vincent de Paul സാധുജനസേവകനായിരുന്ന വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോളിന്റെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് അടുത്തറിയാം. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc. catholicchurch … Continue reading സെപ്റ്റംബർ 27 വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ | Saint Vincent de Paul

Daily Saints | September 27 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 27 | St. Vincent de Paul | വി. വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍

⚜️⚜️⚜️ September 2️⃣7️⃣⚜️⚜️⚜️ വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാന്‍സിലെ പുരോഹിതനും, പാവങ്ങള്‍ക്കും സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്തള്ളപ്പെട്ടവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി 'കാരുണ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥന്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റ് ഡി പോളിന്റെ ഓര്‍മ്മപുതുക്കല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 27-നാണ് തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിന്റെ തെക്ക്‌-പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തില്‍ 1576 നും 1581നും ഇടക്കാണ് വിശുദ്ധന്‍ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവശാസ്ത്ര … Continue reading Daily Saints | September 27 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 27 | St. Vincent de Paul | വി. വിന്‍സെന്റ് ഡി പോള്‍

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 27th – St Vincent de Paul

https://youtu.be/LTSbgO5okfU അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 27th - St Vincent de Paul അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 27th - St Vincent de Paul St. Vincent de Paul was born to a poor peasant family in the French village of Pouy on April 24, 1581. His first formal education was provided by … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) September 27th – St Vincent de Paul