Priestly Ordinations

Priestly Ordination & First Holy Qurbana | Dn. Arun (Joseph) Kathampayil MCBS

പൗരോഹിത്യ സ്വികരണവും പ്രഥമ ദിവ്യബലിയർപ്പണവും ഡീക്കൻ അരുൺ കതമ്പയിൽ എം സി ബി സ്

Priestly Ordination & First Holy Qurbana | Dn. Arun (Joseph) Kathampayil MCBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s