Priestly Ordinations

Priestly Ordination & First Holy Qurbana | Dn. Joshy Kannampuzha MCBS

പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണവും പ്രഥമ ദിവ്യബലിയർപ്പണവും – ഡീക്കൻ ജോഷി കണ്ണമ്പുഴ MCBS | Priestly Ordination & First Holy Qurbana – DN. JOSHY KANNAMPUZHA MCBS | Live Streaming @ 9:15 am | 29 DEC 2020 | St. Joseph Church Murikkungal

Priestly Ordination & First Holy Qurbana of Dn. Joshy Kannampuzha MCBS

ഞാൻ ഡീക്കൻ ജോഷി കണ്ണമ്പുഴ. എന്റെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണം ഡിസംബർ 29നാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s