YouTube Video

ĐƯỜNG THẬP GIÁ – Thánh Ca Tuyển Chọn Đặc Biệt, Những Bài Thánh Ca Hay Nhất

ĐƯỜNG THẬP GIÁ – Thánh Ca Tuyển Chọn Đặc Biệt, Những Bài Thánh Ca Hay Nhất

Advertisements

ĐƯỜNG THẬP GIÁ – Thánh Ca Tuyển Chọn Đặc Biệt, Những Bài Thánh Ca Hay Nhất: https://youtu.be/bH7Y0XSGboM​
—————————-
01. Đường Thập Giá
02. Chúa Hỏi Con Về
03. Hoa Mân Côi
04. Trở Về
05. Tấm Lòng
06. Hiện Hữu Trong Đức Kitô
07. Mùa Sao Sáng
08. Niềm Vui Của Người Cha Già
09. Con Xin Dâng Mẹ
10. Thánh Giá Nào Cho Con
11. Con Chỉ Là Tạo Vật
12. Xin Tin Yêu
13. Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa
14. Cầu Cho Cha Mẹ
15. Tình Chúa
16. Đường Thương Khó
17. Yêu Thương Cho Người
18. Tâm Tình Hiến Dâng
19. Anh Em Ai Gánh Nhẹ Nhàng
20. Chúa Sai Tôi Đi
21. Cho Con Biết Chúa
22. Tấu Lạy Bà
23. Tình Yêu Chúa
24. Hoa Đỏ Dâng Mẹ
25. Bài Thánh Ca Buồn

Categories: YouTube Video

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s