Category: Catholic Prayers

വി. യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ദമ്പതിമാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന

വി. യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ദമ്പതിമാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിപാലനയാല്‍ വിവാഹബന്ധത്തില്‍ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട വി. യൗസേപ്പേ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമ്പികേ, നിങ്ങള്‍ സദാ സ്‌നേഹിച്ചും, ശുശ്രൂഷിച്ചും, സഹകരിച്ചും, ക്ഷമിച്ചും, സഹിച്ചും, പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചും, വേലചെയ്തും പരിപൂര്‍ണ്ണവിരക്തരായി ജീവിച്ചുവല്ലോ. വിവാഹിതരായ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് നല്ല മരണം പ്രാപിച്ച്, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എത്തുവാന്‍ ഇടയാക്കണമേ. വിവാഹബന്ധത്തില്‍ ഞങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച ദൈവമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കു എപ്പോഴും സ്‌നേഹവും, സമാധാനവും, സന്തോഷവും, ശരീരസൗഖ്യവും, ദീര്‍ഘായുസ്സും […]

Prayer For Persecuted Christians

Prayer For Persecuted Christians A Prayer for Persecuted Christians is a prayer for perseverance and strength for Christians being persecuted around the world, and a petition for mercy and conversion upon those who are persecuting them. This prayer was composed by Archbishop William E. Lori, Supreme Chaplain. RELATED […]

പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുള്ള വിസീത്ത

♥️💔♥️💔♥️💔♥️💔( പ്രിയരെ , ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാനും പരിശുദ്ധ കുർബാന നാവിൽ സ്വീകരിക്കാനും അവസരമില്ലാത്ത ഈദിവസങ്ങളിൽ അൾത്താരകളിൽ, സക്രാരികളിൽ തനിച്ചാകുന്നദിവ്യകാരുണ്യഈശോയെ നേരിൽ സന്ദർശിച്ചോ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ടോ പരിശുദ്ധ അമ്മയോടു ചേർന്ന് നമുക്കും ദിവ്യകാരുണ്യവിസീത്ത കഴിക്കാം. അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാം.നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തവണ വിസീത്ത കഴിച്ച് അരൂപിയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാധാരണഗതിയിൽ 3 വർഷത്തെ ദണ്ഡവിമോചനവും കോവിഡിന്റെ കാലയളവിൽ പൂർണ്ണ ദണ്ഡവിമോചനവും […]

ഞാനും ചിലപ്പോൾ നന്നായാലോ…

എത്ര വലിയ പാപിയിലും ഒരു കുഞ്ഞു വിശുദ്ധൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുതരുന്ന എന്റെ ഈശോയെ, എനിക്ക് നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തേക്കാൾ അധികമായി നിനക്ക് എന്നിലാണ് വിശ്വാസം എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ… ഞാൻ നന്നാകും, ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കും, ഞാൻ എല്ലാം തിരുത്തും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഒരായിരം അവസരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടു ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലും നീ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈശോയെ… കുതിരപ്പുറത്ത് […]

Medjugorje Peace Chaplet

Medjugorje Peace Chaplet The “Medjugorje Peace Chaplet” originated in Croatia at Our Lady of Medjugorje’s request to pray for peace in the world, in our families, and in our hearts. As seven is the number of perfection in the Bible, the chaplet recites the Our Father, Hail Mary, […]

വി. ലുയിസ് ഡി മോർഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

🌿🌹🕯🕯🕯🙏🕯🕯🌹🌿 വിശുദ്ധ ലുയിസ് ഡി മോർഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ♥️〰️〰️🔥〰️〰️🔥〰️〰️♥️ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള യേശുവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കവി ഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ അടിമത്തമെന്ന ഭക്താഭ്യാസം വഴി അങ്ങ് അവിടുത്തെ അമ്മയെ എനിക്കു നല്കി. മാതാവിലൂടെ അങ്ങ് എന്നിലേക്കു വർഷിച്ച കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര അന വധിയാണ് നാഥാ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അമ്മയത്രേ എനിക്ക് ഉറ പുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ. എന്റെ […]

കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം… സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും…

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും, നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും, വിശുദ്ധ തോമായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും, പിതാവേ, അങ്ങയോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്താലും, വാക്കാലും, പ്രവൃത്തിയാലും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻറെ പിഴ, എൻറെ പിഴ, എൻറെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, […]

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന

🌿🌹🕯🕯🕯🙏🕯🕯🌹🌿 പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന. ❇️〰️〰️♥️〰️〰️♥️〰️〰️❇️ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി. 1. പ്രഭയോലും സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി, ദേവമാതേ നീ അനുഗൃഹീത,പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേ ധധ്യേ, സ്വർഗ്ഗവിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ, 2. ഗ്രബിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി, മോദമോടതു നീ സ്വീകരിച്ചു,മർത്ത്യനു ശാന്തിക്കുറപ്പേകിയല്ലോ,ഹവ്വതൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ. 3. അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയു നീ,അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകു തായേ, സർവ്വരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ,സമ്പൂർണ്ണമോദം യാചിച്ചു ഞങ്ങൾ, 4. ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ,നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ,നീ വഴി […]

Prayer to the Holy Innocents

Prayer to the Holy Innocents The Prayer to the Holy Innocents is a prayer to the infants of Bethlehem, the very first Christian martyrs, who were slaughtered at the orders of King Herod, who was seeking to eliminate the Baby Jesus, who Herod saw as a threat to […]

A Prayer for the Dying

A Prayer for the Dying A Prayer For The Dying | A petition to the Lord for mercy upon all those in the world those who will die on this day, as well as for any specific soul nearing death whom you wish to spiritually adopt and pray […]

A Prayer For Daily Neglects

A Prayer For Daily Neglects “A Prayer for Daily Neglects” is a prayer offering the Sacred Heart of Jesus to the Eternal Father in reparation for our sins, faults and spiritual neglects. This prayer is often prayed daily prior to bedtime. An examination of conscience is also recommended […]