Category: Lyrics

Puthiyoru Pulari Vidarnnu Mannil… Lyrics

പുതിയൊരു പുലരി വിടര്‍ന്നു മന്നില്‍പുതിയൊരു പുലരി വിടര്‍ന്നു മന്നില്‍ പുതിയൊരു ഗാനമുയര്‍ന്നൊഴുകിഇന്നല്ലോ ഇന്നല്ലോ വിണ്ണിന്‍റെ നാഥനീ മണ്ണില്‍പിറന്നൊരു മംഗള സുദിനം (2) ആഹാ.. ഹാ.. ആഹാ.. ഹാ. ആഹാ..ഹാ.. ആഹാ.. ഹാ. 1മണ്ണിന്‍റെ ശാപം അകറ്റിടാനായ്ദൈവം തന്‍ സൂനുവേ നല്‍കിയല്ലോബേത്ലഹേമിലൊരു ഗോശാല തന്നില്‍ താന്‍ജാതനായി വാണിടുന്നു (പുതിയൊരു..) 2മാനവര്‍ പാടുന്ന നവ്യ ഗാനംമാനവരൊന്നായ് പാടിടട്ടെഅത്യുന്നതങ്ങളില്‍ സ്തോത്രം മഹേശന്പാരില്‍ ശാന്തി മാനവര്‍ക്ക്.. (പുതിയൊരു..)

Manju Pothiyunna… Lyrics

മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്നമഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്നമലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്ലഹേമിൽ (2)യൗസേപ്പും മേരിയും മുട്ടി വിളിക്കുന്നുഈ ലോകനാഥനിടം തരില്ലേ (2) (മഞ്ഞു..) 1അകമേയിടമൊന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞന്നുകാലിത്തൊഴുത്തൊന്നു അഭയമായ് മുന്നിൽ (2)പാരിന്‍റെ നാഥൻ പിറക്കും ഈ പുൽക്കൂട്മണ്ണിന്‍റെ മക്കൾക്കടങ്ങാത്തനുഗ്രഹം (2) (മഞ്ഞു..) 2ഹേമന്തരാവിന്നൊരാന്ദമായന്നു ഹർഷം വിതയ്ക്കാൻ ജനിച്ചോരെൻ നാഥാ (2)ആമോദം പൂക്കുന്ന കദനം തളിർക്കുന്നമർത്യന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊടുങ്ങാത്ത സായൂജ്യം (2) (മഞ്ഞു..)

Daivam Pirakunnu… Lyrics

ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനായി ബെത്‌ലഹേമിൽ.മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മലമടക്കിൽ.. ഹല്ലേലൂയാ.. ഹല്ലേലൂയാമണ്ണിലും വിണ്ണിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുരമനോഹരഗാനം..ഹല്ലേലൂയാ..ഹല്ലേലൂയാ… ( ദൈവം പിറക്കുന്നു…) പാതിരാവിൻ മഞ്ഞേറ്റീറനായ്.. പാരിന്റെ നാഥൻ പിറക്കുകയായ്  (2)പാടിയാര്‍ക്കൂ വീണമീട്ടൂ.. ദൈവത്തിൻ ദാസരെ ഒന്നു ചേരൂ (2) (ദൈവം പിറക്കുന്നു…) പകലോനു മുൻപേ പിതാവിന്റെ ഹൃത്തിലെ ശ്രീയേകസൂനുവാമുദയസൂര്യൻ (2)പ്രാഭവപൂര്‍ണ്ണനായ് ഉയരുന്നിതാ പ്രതാപമോടിന്നേശുനാഥൻ (2) (ദൈവം പിറക്കുന്നു ) ദൈവം പിറക്കുന്നുMusic: ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽLyricist: ജോസഫ് പാറാംകുഴിSinger: കെ […]

Paithalam Yeshuve… Lyrics

പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..ആട്ടിടയര്‍ ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍ തന്‍ ഹൃത്തില്‍ യേശുനാഥന്‍ പിറന്നു..ലലലാ.. ലലലാ.. ലലലലലാ .. ലലാ…അഹാ.. അഹാ.. അഹാഹാ.. ഉം… ഉം… താലപ്പൊലിയേകാന്‍ തംബുരു മീട്ടുവാന്‍..താരാട്ടു പാടിയുറക്കീടുവാന്‍…താരാഗണങ്ങളാല്‍ ആഗതരാകുന്നു..വാനാരൂപികള്‍ ഗായകര്‍ ശ്രേഷ്ഠര്‍..പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..ആട്ടിടയര്‍ ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍തന്‍ ഹൃത്തില്‍ യേശു നാഥന്‍ പിറന്നു..ലലലാ.. ലലലാ.. ലലലലലാ .. ലലാ…അഹാ.. അഹാ.. അഹാഹാ.. ഉം… ഉം… ഉള്ളില്‍ തിരതല്ലും മോദത്തോടെത്തുംപാരാകെ പ്രേക്ഷകര്‍ നിരനിരയായ്..നാഥാധി നാഥനായ് വാഴുമെന്നീശനായ്..ഉണര്‍വോടേകുന്നെന്‍ ഉള്‍തടം ഞാന്‍..പൈതലാം യേശുവേ..ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണര്‍ത്തിയ..ആട്ടിടയര്‍ ഉന്നതരേ..നിങ്ങള്‍ തന്‍ […]

Neethimanakum Pithave | Wilson Piravam | CA Varghese Paul | Jaison Kalasadan

Neethimanakum Pithave | Wilson Piravam | CA Varghese Paul | Jaison Kalasadan Lyrics: CA Varghese PaulMusic & Programming: Jaison Kalasadan.Vocal: Wilson Piravam Neethimanakum Pithave… Lyrics നീതിമാനാകും പിതാവേ…നിത്യ പിതാവിൻ്റെ തിരുഹിതം പോൽ…ദാവീദിൻ വംശത്തിൽ പിറന്നവനേ…രക്ഷാകര കർമത്തിൽ നീയും പങ്കുചേർന്നു….(2) നീതിമാനാകും പിതാവേ… യൗസേപ്പിതാവേ… അന്നു നിൻ സ്വപ്നത്തിൽ മാലാഖ മന്ത്രിച്ചു… മറിയത്തിൻ പൈതൽ ദൈവപൈതൽ…(2)സംശയ മേതുമേ ഇല്ലാതെ […]

Jingle Bells | Lyrics

Dashing through the snowOn a one horse open sleighO’er the fields we go,Laughing all the wayBells on bob tail ring,making spirits brightWhat fun it is to laugh and singA sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bellsJingle all the wayOh, what fun it is to rideIn a one […]

Silent night | Lyrics

Silent night, holy night!All is calm, all is bright.Round yon Virgin, Mother and Child.Holy infant so tender and mild,Sleep in heavenly peace,Sleep in heavenly peace Silent night, holy night!Shepherds quake at the sight.Glories stream from heaven afarHeavenly hosts sing Alleluia,Christ the Savior is born!Christ the Savior is born […]

O Holy Night | Lyrics

O Holy Night!The stars are brightly shiningIt is the night of the dear Savior’s birth!Long lay the world in sin and error piningTill he appear’d and the soul felt its worth.A thrill of hope the weary soul rejoicesFor yonder breaks a new and glorious morn! Fall on your […]

So this is Christmas | Lyrics

[Intro]Happy Christmas, NathanHappy Christmas, John Lennon [Verse 1]So this is ChristmasAnd what have you done?Another year overAnd a new one’s just begunAnd so this is ChristmasI hope you have fun (Have fun please, thank you)The near and the dear oneThe old and the young (That’s me) [Chorus]A very Merry ChristmasAnd a happy […]

Mary’s Boy Child | Lyrics

[Intro]Mary’s boy child Jesus ChristWas born on Christmas dayAnd man will live forever moreBecause of Christmas day [Verse 1]Long time ago in BethlehemSo the Holy Bible saidMary’s boy child Jesus ChristWas born on Christmas day [Chorus]Hark, now hear the angels sing, a king was born todayAnd man will […]

Little Drummer Boy | Lyrics

Come thy told mePa rum pum pum-pumA newborn King to seePa rum pum pum-pumOur finest gifts we bringPa rum pum pum-pumTo lay before the kingPa rum pum pum-pumRum pum pum-pumRum pum pum-pumSo to honor HimPa rum pum pum-pumWhen we come Little babyPa rum pum pum-pumI am a poor […]

Rajavin Rajavezhunnallaunnu… | Lyrics

രാജാവിന്‍ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നുദേവന്‍റെ ദേവന്‍ എഴുന്നള്ളുന്നുമലര്‍ വീഥിയൊരുക്കി മാലാഘമാര്‍പുല്‍മെത്ത വിരിച്ചു ഇടയന്മാര്‍ഹാലേലൂയ്യാ… (3)ഹാ…ലേ…ലൂയ്യാ… (രാജാവിന്‍ …..) കന്യാമറിയത്തിന്‍ പുണ്യപുത്രന്‍കൈവല്യരൂപനായ് അവതരിച്ചു… (2)കാലിത്തൊഴുത്തിലെ കൂരിരുട്ടില്‍കാലത്തിന്‍ സ്വപ്നം തിളങ്ങിയല്ലോ… (2) (രാജാവിന്‍…) കിഴക്കുനിന്നെത്തിയ രാജാക്കന്മാര്‍കുഞ്ഞിളം പാദങ്ങള്‍ തൊഴുതുനിന്നു…. (2)കുന്തിരിക്കം കാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നുമീറയും സ്വര്‍ണ്ണവും കൊണ്ടുവന്നു… (2) (രാജാവിന്‍…)

Aaradhanakkettam Yogyanayavane… Lyrics

ആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേഅനശ്വരനായ തമ്പുരാനേഅങ്ങേ സന്നിധിയിൽ അര്‍പ്പിക്കുന്നീ കാഴ്ചകൾഅവിരാമം ഞങ്ങൾ പാടാം, ആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ കാണുന്നു ഞാൻഈശോയെ നിൻ ദിവ്യരൂപംഈ കൊച്ചുജീവിതമേകുന്നു ഞാൻഈ ബലിവേദിയിലെന്നും അതിമോദം ഞങ്ങൾ പാടാംആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ഈ നിമിഷം നിനക്കേകിടാനായ്‌എൻ കൈയിലില്ലൊന്നും നാഥാപാപവുമെന്നുടെ ദു:ങ്ങളും തിരുമുന്നിലേകുന്നു നാഥാഅതിമോദം ഞങ്ങൾ പാടാം ആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ആരാധനയ്ക്കേറ്റം… Aaradhanakkettam Yogyanayavane… Lyrics

Vazhthunnu Njan Athyunnathane… Lyrics

വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെവാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനെമഹിമയിൻ പ്രഭു താൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻമാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന്   (2) യേശു നാഥാ നീ എൻ ദൈവംയേശു നാഥാ നീ എൻ ആശ്രയംയേശു നാഥാ നീ എൻ ശൈലവുംഎന്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ (2) സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനെസ്തുത്യo തൻ നാഥന്റെ കരവിരുത്മഹിമയിൻ പ്രഭു താൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻമാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന്  (2) കീർത്തിക്കും ഞാൻ എന്നേശുപരകർത്തനു തുല്യനായി ആരുമില്ലമഹിമയിൻ പ്രഭു […]

Chollunna Nimisham… Lyrics

ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം മാതാവിൻ ചാരെചെല്ലുന്നു ജപമാല വഴിയായി – 2കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയുടെചാരെ ഈ ഞാനും ഇരിക്കും – 2എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ – 2 (ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം…) മാലാഖ നിരതൻ സ്തുതി സാഗരത്തിൽഎൻ സ്വരം അരുവിയായി ചേരും – 2നൈരാശ വനിയിൽ പ്രത്യാശ പകരുംപനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ വിടരും – 2എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ – 2 (ചൊല്ലുന്ന […]

Sathyanayaka Mukthi Nayaka… Lyrics

സത്യനായകാ മുക്തി ദായകാപുല്‍ തൊഴുത്തിന്‍ പുളകമായസ്നേഹ ഗായകാശ്രീ യേശുനായകാ (സത്യ നായകാ…) കാല്‍വരിയില്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ രക്തപുഷ്പമേകാലത്തിന്‍റെ കവിതയായ കനകതാരമേ (2)നിന്നൊളി കണ്ടുണര്‍ന്നിടാത്ത കണ്ണു കണ്ണാണോ?നിന്‍റെ കീര്‍ത്തി കേട്ടിടാത്ത കാതു കാതാണോ? (2) (സത്യ നായകാ…) അന്വേഷിച്ചാല്‍ കണ്ടെത്തീടും പുണ്യതീര്‍ഥമേസാഗരത്തിന്‍ തിരയെവെന്ന കര്‍മ്മ കാണ്ഠമേ (2) നിന്‍ കഥകേട്ടലിഞ്ഞിടാത്ത മനം മനമാണോ?നിന്‍ രാജ്യം വന്നു ചേരും പുലരി എന്നാണോ? (2) (സത്യ നായക…) Sathyanayaka Mukthi Nayaka… Lyrics

Daivam Thannathallathonnum… Lyrics

ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽഇന്നോളം ദൈവം എന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകുകിൽഎത്രകാലം ജീവിച്ചെന്നാലും നന്ദിയേകി തീരുമോ?ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ… മെഴുതിരി നാളം തെളിയുമ്പോൾനീയെൻ ആത്മാവിൽ പ്രകാശമായ്‌ഇരുളല മൂടും ഹൃദയത്തിൽനിന്റെ തിരുവചനം ദീപ്തിയായ്കാൽവറി കുന്നെൻമനസ്സിൽ കാണുന്നിന്നു ഞാൻക്രൂശിതന്റെ സ്നേഹ രൂപം ഓർത്തു പാടും ഞാൻഓ എന്റെ ദൈവമേ പ്രാണൻറ്റെ ഗേഹമേനിന്നിൽ മറയട്ടെ ഞാൻ (ദൈവം തന്നതല്ലാ…) എന്റെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കു […]

Nandiyode Njan… Lyrics

നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതിപാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കുംഇന്ന് നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ (2) അർഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ (2)യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേഎനിക്കെകിയോനു സ്തുതി (2) സത്യദൈവത്തിൻ ഏക പുത്രാനാംഅങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ (2)വരും കാലമൊക്കെയും നിന് കൃപവരങ്ങൾ ചോരികയെന്നിൽ (2) Nandiyode Njan… Lyrics

Aakasham Marum… Lyrics

ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറുംആദിമുതല്‍ക്കേ മാറാതുള്ളത് നിന്‍ വചനം മാത്രംകാലങ്ങള്‍ മാറും രൂപങ്ങള്‍ മാറുംഅന്നും ഇന്നും മായാതുള്ളത് തിരുവചനം മാത്രം വചനത്തിന്‍റെ വിത്തുവിതക്കാന്‍ പോകാംസ്നേഹത്തിന്‍റെ കതിരുകള്‍ കൊയ്യാന്‍ പോകാം – 2 ആകാശം മാറും… ഇസ്രായേലേ ഉണരുക നിങ്ങള്‍വചനം കേള്‍ക്കാന്‍ ഹൃദയമൊരുക്കൂ – 2വഴിയില്‍ വീണാലോ വചനം ഫലമേകില്ലവയലില്‍ വീണാലെല്ലാം കതിരായീടും – 2 ആകാശം മാറും… വയലേലകളില്‍ കതിരുകളായ്വിളകൊയ്യാനായ് അണിചേര്‍ന്നീടാം – 2കാതുണ്ടായിട്ടും എന്തേ കേള്‍ക്കുന്നില്ലമിഴികള്‍ […]

Rosa Poove Rosa Poove… Lyrics

റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേലബനോനിൽ വിരിയും ലില്ലി പ്പൂവേഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേറോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ കാർമൽ മലയിൽ തൂവുന്ന മഞ്ഞേഒലിവിൻ ശിഖരം ഏന്തുന്ന പ്രാവേ… (2)നോഹതൻ പെട്ടകമേ നോഹതൻ പെട്ടകമേ…റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ…സ്വർഗീയ റോസാ ആനന്ദ റോസാ റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ ദാവീദിൻ തിരു ഗോപുരമേപൂവുകൾ നിറയും പൂന്തോട്ടമെ… (2)സാഗര താരകമേ… […]