മിഖായേൽ മാലാഖയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്ഭവം

മിഖായേൽ മാലാഖയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്ഭവം***********വി.മിഖായേല്‍ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന മുഖ്യദൂതനായ വി.മിഖായേലെ, സ്വര്‍ഗ്ഗീയസൈന്യങ്ങളുടെ പ്രതാപവാനായ പ്രഭോ, ഉന്നതശക്തികളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഇരുളടഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലെ ഭരണകര്‍ത്താക്കളോടും ഉപരിതലങ്ങളിലെ ദുരാത്മാക്കളോടുമുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവം സ്വന്തം ഛായയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും വലിയ വിലകൊടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യരെ പിശാചിന്റെ ക്രൂരഭരണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുവന്‍ വരണമെ. അങ്ങയെ ആണല്ലോ തിരുസഭ തന്റെ പരിപാലകനും സംരക്ഷകനുമായി വണങ്ങുന്നത്. കര്‍ത്താവു രക്ഷിച്ച ആത്മാക്കളെ സ്വര്‍ത്തിലക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാന്‍ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നത് അങ്ങു തന്നെയാണല്ലോ. ആകയാല്‍ ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളുടെ കീഴില്‍ … Continue reading മിഖായേൽ മാലാഖയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്ഭവം

Prayer of Pope Leo XIII in Malayalam

പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കുവാൻ പതിമൂന്നാം ലെയോ മാർപാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നീക്കുവാൻ പതിമൂന്നാം ലെയോ മാർപാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന / Prayer of Pope Leo XIII in Malayalam

ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന (Prayer for Holy Souls in the Purgatory)

https://youtu.be/jL9t3BRZy80 ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന (Prayer for Holy Souls in the Purgatory) ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, Prayer for the Holy Souls in Purgatory, of St. Gertrude the Great (Prayer) Help, help, they suffer so much !The Poor Souls in Purgatory beg to their friends on Earth and implore their help, in accents of … Continue reading ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന (Prayer for Holy Souls in the Purgatory)

Prayer for Holy Souls in Purgatory ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

https://youtu.be/vTHTa9HADIE Prayer for Holy Souls in Purgatory ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, Prayer for the Holy Souls in Purgatory, of St. Gertrude the Great( Introduction)According to tradition, St. Gertrude the Great was told by Our Lord that the following prayer, each time she piously recited it, would release 1,000 souls … Continue reading Prayer for Holy Souls in Purgatory ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara Thrisandhya Japam) – വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week)

https://youtu.be/Fycec2Nbvqc വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara thrisandhya japam) - വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week) വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara thrisandhya japam) - വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week) Mishiha nammukkuvendi maranatholam keezhvazhangi; athe avidunnu kurishumaranatholam keezhvazhangi. Athinal sarveswaran aviduthe uyirthi.Ella naamatheyum kaal unnathamaaya naamam aviduthekku nalgi. 1 Swargasthanaya njangalude…….. Praarthikaam, Sarveshwara, njangalude karthaavaya eeshomishaha mardhagarude karangalil elpikkapettu, kurishile peedagal sahichu … Continue reading വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara Thrisandhya Japam) – വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week)

ദൈവകരുണയുടെ കുരിശിന്റെ വഴി

ദൈവകരുണയുടെ കുരിശിന്റെ വഴി   പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനാ   കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. കുരിശു വഴിയായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച അങ്ങേ പ്രിയ പുത്രനെ ഓർത്തു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കു നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കുരിശു യാത്രയിൽ എനിക്കും അങ്ങേ പ്രിയപുത്രനെ വിശ്വസ്തതയോടെ അനുഗമിക്കണം. എനിക്കു അങ്ങയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കണം. അതിനാൽ അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കു വേണ്ടിയും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ രക്ഷണീയ കർമ്മത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടെ പങ്കുചേരാൻ … Continue reading ദൈവകരുണയുടെ കുരിശിന്റെ വഴി

Saint Michael Prayer by Pope Leo XIII

Saint Michael Prayer by Pope Leo XIII Saint Michael the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other … Continue reading Saint Michael Prayer by Pope Leo XIII

Morning Offering

Morning Offering O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer You my prayers, works, joys and sufferings of this day in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world. I offer them for all the intentions of the Sacred Heart: the salvation of souls, reparation for sin, the reunion of … Continue reading Morning Offering

An Act of Contrition

An Act of Contrition O my God, I am heartily sorry for having offended Thee and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell; but most of all because they offend Thee, my God, Who are all good and deserving of all my love. I firmly … Continue reading An Act of Contrition

The Apostles’ Creed

The Apostles’ Creed I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to … Continue reading The Apostles’ Creed

The Divine Praises

The Divine Praises Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most Sacred Heart. Blessed be His most precious Blood. Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar. Blessed be the Holy Spirit, the … Continue reading The Divine Praises

Prayer at Night

O my God, I thank You for having preserved me today and for having given me so many blessings and graces. I renew my dedication to You and ask Your pardon for all my sins. (review the day quietly then pray The Canticle of Simeon which follows) Protect us, Lord, as we stay awake; watch … Continue reading Prayer at Night

Prayer in the Evening

Prayer in the Evening My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my Savior; for he has looked with favor on His lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me, and holy is His Name. He has mercy on … Continue reading Prayer in the Evening

Prayer in the Morning

Blessed be the Lord, the God of Israel; He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty savior, born of the house of His servant David. Through His holy prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of … Continue reading Prayer in the Morning

Vazhvu – Parishudha Kurbanayude Aasheervadam / വാഴ്വ് / പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം

Vazhvu - Vishudha Kurbanayude Aasheervadam / Parishudha Kurbanayude Aasheervadam / വാഴ്വ് / പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം / Kurbanayude Ashirvadam

Nithyasahaya Mathavinte Novena / നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ നൊവേന / Novena to Mary of Perpetual Help in Malayalam

Nithyasahaya Mathavinte Novena / നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ നൊവേന / Novena to Mary of Perpetual Help in Malayalam

Cheriya Oppeesu / ചെറിയ ഒപ്പീസ് / Cheriya Oppis / Cheriya Oppesu / Office for the Dead in Malayalam

Office for the Dead in Malayalam Syro Malabar Rite Cheriya Oppeesu / ചെറിയ ഒപ്പീസ് / Cheriya Oppis / Cheriya Oppesu / Oppees in Malayalam / Prayer for the Dead in Malayalam / Marichavarude Oppis

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുളള ജപം / Prayer to St. Joseph in Malayalam

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുളള ജപം ഭാഗ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ, ഞങ്ങളുടെ അനർത്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങേപ്പക്കൽ ഓടിവന്ന് അങ്ങേ പരിശുദ്ധ ഭാര്യയോട് സഹായം അപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങേ മദ്ധ്യസ്ഥതയെയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനോശരണത്തോടുകൂടെ യാചിക്കുന്നു. ദൈവജനനിയായ അമലോത്ഭവ കന്യകയോട് അങ്ങേ ഒന്നിപ്പിച്ച ദിവ്യസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങ് ആലിംഗനം ചെയ്ത അങ്ങേ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഈശോമിശിഹാ തന്റെ തിരുരക്തത്താൽ നേടിയ അവകാശത്തിന്മേൽ കൃപയോടെ നോക്കണമെന്നും അങ്ങേ ശക്തിയാലും മഹത്വത്താലും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നും സവിനയം അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ എത്രയും … Continue reading വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടുളള ജപം / Prayer to St. Joseph in Malayalam

വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

🙏വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ🙏 ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ കര്‍ത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ (കര്‍ത്താവേ...) മിശിഹായെ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. (മിശിഹായെ...) കര്‍ത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. (കര്‍ത്താവേ...) മിശിഹായെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ, (മിശിഹായെ...) മിശിഹായെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ. (മിശിഹായെ...) സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, (ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ) ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ , ഏകദൈവമായിരിക്കുന്ന പ. ത്രിത്വമേ, പരിശുദ്ധ മറിയമേ, (ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ) വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ, ദാവീദിന്‍റെ വിശിഷ്ട സന്താനമേ, ഗോത്രപിതാക്കളുടെ പ്രകാശമേ, ദൈവജനനിയുടെ ഭര്‍ത്താവേ, പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ നിര്‍മ്മലനായ കാവല്‍ക്കാരാ, ദൈവകുമാരന്‍റെ വളര്‍ത്തുപിതാവേ, … Continue reading വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ പവിത്രമേലങ്കി പ്രാർത്ഥന

പവിത്രമേലങ്കി പ്രാർത്ഥന....... പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാ വിന്റേയും നാമത്തിൽ ആമ്മേൻ. ഈശോ മറിയം യൗസേപ്പേ, ഞാനിതാ എന്റെ ആത്മാവും ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവായ ദൈവം അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ പദവിയിലേക്ക് യൗസേപ്പിതാവിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയതിന് നന്ദിസൂചകമായി. 3 ത്രിത്വസ്തുതി. വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലുക സമർപ്പണം ഓ! മഹത്വമേറിയ പിതാവായ വി. യൗസേപ്പേ, താഴ്മയോടെ ഞാനിതാ അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കാനായി ഈശോനാഥനോടും അങ്ങേ നിർമ്മലമണവാട്ടിയായ പരി. കന്യാമറിയത്തോടും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും ഞാൻ താഴ്മയോടെ … Continue reading വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ പവിത്രമേലങ്കി പ്രാർത്ഥന