Lyrics

Naavil En Eesho Than Namam – Lyrics

നാവിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാമം

Malayalam Christian Devotional Song

നാവിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാമം
കാതിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാദം
കണ്ണിൽ ഈശോ തൻ രൂപം
നെഞ്ചിൽ ഈശോതൻ സ്‌നേഹം
മനസു നിറയെ നന്ദി മാത്രം….

നീയെൻ അരികിൽ വന്നു
ഉള്ളം തരളിതമായി
കാതിൽ തിരുമൊഴി കേട്ടു
നീ എൻ പൈതലല്ലേ

ആണി പഴുത്തുള്ള
കൈകളാൽ എന്നെ
മാറോടു ചേർത്തണച്ചു ……..

നാവിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാമം
കാതിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാദം

മഹിയും മഹിതാശകളും
എന്നെ പുല്കിടുമ്പോൾ
എന്നും നിൻഹിതമറിയാൻ
ഹൃദയം പ്രാപ്‌തമാകു
എൻഹിതമല്ല തിരുഹിതമെന്നിൽ
എന്നെന്നും നിറവേറണം

നാവിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാമം
കാതിൽ എൻ ഈശോ തൻ നാദം
കണ്ണിൽ ഈശോ തൻ രൂപം
നെഞ്ചിൽ ഈശോതൻ സ്‌നേഹം
മനസു നിറയെ നന്ദി മാത്രം……..

 

Text: Leema Emmanuel

Advertisements

Categories: Lyrics, Music

Tagged as: ,

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s