Balang Araw

WORDSNOW HEART

Balang araw hindi na ako luluha habang pinagmamasdan ka Sa larawan ng puno ng ating alaala at pangarap Balang araw hindi na ako hihikbi habang pinakikinggan Ang ating musika na himig nating dalawa Balang araw hindi na ako matutulala sa kalumbayan Habang ako ay nasa ating paboritong lugar Balang araw masisilayan din ang aking mga ngiti At sigurado ako na di na ikaw ang dahilan ng aking mga ngiti Ikaw man ang dahilan ng pagkaguho ng aking mga pangarap Huwag kang mag-alala babangon ako at mangangarap muli Sisiguraduhin ko na di na ikaw bahagi nito Balang araw mangangarap akong muli para sa sarili ko Hindi na hihinto ang mundo ko para hintayin ka pang bumalik Balang araw kusa nalang akong maglalakad Hindi dahil sa pagod na akong hintayin ka Kundi dahil ito ang nararapat, tunguhin ang aking landas Na wala ka upang paglalakbay ko’y matagumpay Gaya ng nais ko. Balang…

View original post 1 more word

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s