Lyrics

Altharayorungi Akatharorukki… Lyrics

അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി അകതാരൊരുക്കി
അണയാമീ ബലിവേദിയില്‍
ഒരു മനമായ്‌ ഒരു സ്വരമായ്‌
അണയാമീ ബലിവേദിയില്‍

(അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…)

ബലിയായി നല്‍കാം തിരുനാഥനായി
പൂജ്യമാമീ വേദിയില്‍ (2)
മമ സ്വാര്‍ത്ഥവും ദു:ങ്ങളും
ബലിയായി നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ (2)
ബലിയായി നല്‍കുന്നു ഞാന്‍

(അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…)

ബലിവേദിയിങ്കല്‍ തിരുനാഥനേകും
തിരുമെയ്യും തിരുനിണവും (2)
സ്വീകരിക്കാം നവീകരിക്കാം
നമ്മള്‍ തന്‍ ജീവിതത്തെ (2)
നമ്മള്‍ തന്‍ ജീവിതത്തെ

(അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…)

Altharayorungi Akatharorukki… Lyrics

Categories: Lyrics

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s