Prayer Before Confession | കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം (English & Malayalam)

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

One thought on “Prayer Before Confession | കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം (English & Malayalam)

  1. പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈദ്ധീകൻ ആശീർവദിക്കുന്ന സമയത്തു നമ്മൾ ആ സമയത്തു മറുപടിയായി ചോല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന അറിയുമോ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s