Lyrics

Muthe Muthe… Lyrics

മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പോന്നോമനേ…

മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ പോന്നോമനേ
നിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചൊരുനാളിൽ
മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന താഴ്‌വരയിൽ
ഒരു ജീവന്റെ കളിയാട്ടമായി

മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ ചക്കരമുത്തെ
നിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചൊരുനാളിൽ
മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന താഴ്‌വരയിൽ
ഒരു സ്നേഹത്തിൻ കളിയാട്ടമായി

ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും താരകങ്ങൾ പാടി
രാജാധി രാജാവിവൻ
സ്നേഹത്തിൻ തൂലിക മണ്ണിൽ ചലിപ്പിച്ച
ദേവാധിദൈവമിവൻ (2)
മണ്ണിൽ സ്നേഹം എന്നും വാരിചൊരിഞ്ഞിടും സ്വർഗീയ നായകനായി (2)

(മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ)

താഴെ ഇന്നു മന്നിൽ മാലോകരെല്ലാം
അലിവേറും നാഥാനായി കൈത്താളമോടെ വൈക്കോലുകൊണ്ടൊരു
പുൽക്കൂടു പണിതിടുന്നു (2)
സ്വർണ്ണ വർണമേറും പുൽക്കൂട്ടിൽ വാഴുന്ന ഉലകിന്റെ അധിപതിയെ (2)

(മുത്തേ മുത്തേ മുത്തേ)

Texted by Leema Emmanuel

Advertisements

Categories: Lyrics

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s