Novena

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നവനാൾ നൊവേന | ഒന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ നവനാൾ നൊവേന | ഒന്നാം ദിവസം | St. Euphrasia Novena

Advertisements

ജനലക്ഷങ്ങൾക്കു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച വി. എവുപ്രാസ്യമ്മയോടുള്ള നൊവേന.

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ….

Advertisements
Advertisements

Categories: Novena

Tagged as: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s