God's Presence

God’s Love

ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. അതിനപ്പുറം സ്വർഗ്ഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.
……………………….
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്
തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Priests have the privilege of holding the God of creation in their hands. Without priests, there is no Eucharist. Without the Eucharist, there is no Church –
Archbishop Charles J. Chaput

Good Morning… Have a good day…

പരിശുദ്ധ മാലാഖമാരായ വി.മിഖായേൽ, വി.റഫായേൽ, വി.ഗബ്രിയേൽ മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണവും സഹായവും പരിലാളനയും ലഭിക്കട്ടെ …. തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ….

Categories: God's Presence

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s