Lyrics

Nanma Nerum Amma… Lyrics

നൻമ നേരും അമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യ
ധന്യ സർവ വന്ദ്യ മേരി ലോകമാതാ

കണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തന്റെ
അമ്മയായ മേരി മേരി ലോകമാതാ

മാതാവേ മാതാവേ മന്നിൻ ദീപം നീയേ
നീയല്ലോ നീയല്ലോ നിത്യ സ്നേഹധാര

കുമ്പിൾ നീട്ടും കൈയിൽ സ്നേഹം തൂകും മാതാ
കാരുണ്യാധി നാഥാ മേരി ലോകമാതാ

പാവങ്ങൾ പൈതങ്ങൾ പാരം കൂപ്പി നിൽപ്പൂ
സ്നേഹത്തിൻ കണ്നീരാൽ പൂക്കൾ ചൂടി നിൽപ്പൂ

ആശാപൂരം നീയേ ആശ്റയ താരം നിയേ
പാരിൻ തായ നീയേ മേരി ലോകമാതാ

Advertisements

Nanma Nerum Amma… Lyrics

Categories: Lyrics

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s