Nithya Vishudhayam… Lyrics

നിത്യ വിശുദ്ധയാം…

Advertisements

നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യമറിയമേ
നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ
നന്മനിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ

കാറ്റു വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റു കൊയ്യുന്ന
മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലൂടെ
അന്തിക്കിടയനെ കാണാതലഞ്ഞിടും
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ
മേയും ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

നിത്യ വിശുദ്ധയാം…

ദുഃഖിതർ ഞങ്ങൾക്കായ് വാഗ്ദാനം കിട്ടിയ
സ്വർഗ്ഗ കവാടത്തിന്റെ മുൻപിൽ
മുൾമുടി ചൂടി കുരിശും ചുമന്നിതാ
മുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
ഇന്നും മുട്ടി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ.

നിത്യ വിശുദ്ധയാം…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s