Amme Ente Amme… Lyrics

അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ…

Advertisements

അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ
എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ
അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ
എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ.

ആവേ മരിയ കന്യമാതാവേ
ആവേ മരിയ കന്യമാതാവേ.

തലമുറകൾതോറും പാടും ഭാഗ്യവതി അമ്മ
ജപമണി മാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവൾ അമ്മ
പറുദീസായായി അമ്മ
ദൈവത്തിനു പാർക്കാൻ
പുണ്യാശ്രമമായി അമ്മ
ഈശോയ്ക്കു വളരാൻ.

മിഴികൾ നിറയുമ്പോൾ അമ്മ
മഴവില്ലായി തെളിയും
മൊഴികൾ ഇടറുമ്പോൾ എന്നുടെ
സ്വരമായി തീർന്നീടും
ദുഃഖമകന്നിടുവാൻ അമ്മേ പ്രാർത്ഥിച്ചീടണമേ
പാപമകന്നിടുവാൻ അമ്മ യാചിച്ചീടണമേ.

അമ്മേ എന്റെ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s