Prayers

MCBS Priests Praying for the Pandemic Affected World

ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം MCBS വൈദീകർ ഒന്നുചേർന്ന് കൊറോണ ബാധിധർക്കും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കും ആതുര സേവകർക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്ന കരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനാഗീതം

On the Feast of Divine Mercy

MCBS Priests Praying for the Pandemic Affected World 

 

Categories: Prayers, Uncategorized

Tagged as: , ,

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s