കാമുകൻ VS അച്ഛൻ

😂😂😂 പെൺകുട്ടിയും അച്ഛനും കൂടി നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ സഹപാഠിയായ കാമുകൻ അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത്. കാമുകൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ, കൂടെയുള്ളത് തന്റെ അച്ഛനാണെന്നു അവൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞു: മനോഹരൻ കോട്ടയം എഴുതിയ "അച്ഛനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ" എന്ന പുസ്തകം നിനക്ക് തരാൻ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് വരാം. കാമുകൻ : അയ്യോ എനിക്കാ പുസ്തകമല്ല വേണ്ടത് , നാളെ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ സന്തോഷ് സമാഗമം എഴുതിയ … Continue reading കാമുകൻ VS അച്ഛൻ

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സര്‍പ്രൈസ്; നയിക്കാന്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍; എന്താകും? | ISL | Kerala Blasters | Fol

https://youtu.be/NVlO1vfPEJs Watch "ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സര്‍പ്രൈസ്; നയിക്കാന്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍; എന്താകും? | ISL | Kerala Blasters | Fol" on YouTube

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സര്‍പ്രൈസ്; നയിക്കാന്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍; എന്താകും? | ISL | Kerala Blasters | Fol

https://youtu.be/NVlO1vfPEJs Watch "ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സര്‍പ്രൈസ്; നയിക്കാന്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികള്‍; എന്താകും? | ISL | Kerala Blasters | Fol" on YouTube

പോരാട്ടത്തിന് നാളെ തുടക്കം; ആവേശത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ Kerala Blasters fans

https://youtu.be/Q2RKsURZ8u4 പോരാട്ടത്തിന് നാളെ തുടക്കം; ആവേശത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ Kerala Blasters fans

വേവിക്കാത്ത അരി, നഖം,മുടി,കല്ല് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? ഈ സ്വഭാവം അപകടകരമാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

https://youtu.be/sK9rZXUKeNA Watch "വേവിക്കാത്ത അരി, നഖം, മുടി, കല്ല് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? ഈ സ്വഭാവം അപകടകരമാകുന്നത് എങ്ങനെ ?" on YouTube

Malayalam Story for Children – കുട്ടിയുടെ രക്ഷാധികാരി | Malayalam Fairy Tales | Koo Koo TV Malayalam

https://youtu.be/MlNbfsiCvk8 Watch "Malayalam Story for Children - കുട്ടിയുടെ രക്ഷാധികാരി | Malayalam Fairy Tales | Koo Koo TV Malayalam" on YouTube

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 33 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 19/11/2020 Thursday of week 33 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ജെറ 29:11,12,14 കര്‍ത്താവ് അരുള്‍ചെയ്യുന്നു: സമാധാനത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണ് ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദുരിതത്തിന്റെയല്ല. നിങ്ങള്‍ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ശ്രവിക്കും. ചിതറിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയില്‍ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്തെന്നാല്‍, നിലനില്ക്കുന്നതും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 33 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 33 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 20/11/2020 Friday of week 33 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ജെറ 29:11,12,14 കര്‍ത്താവ് അരുള്‍ചെയ്യുന്നു: സമാധാനത്തിന്റെ പദ്ധതികളാണ് ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്, ദുരിതത്തിന്റെയല്ല. നിങ്ങള്‍ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ശ്രവിക്കും. ചിതറിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയില്‍ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്തെന്നാല്‍, നിലനില്ക്കുന്നതും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 33 in Ordinary Time