Innocent shepherd or something more sinister? IDF seizes man crossing Syrian border

https://youtu.be/Dg7doT0uBFY Watch "Innocent shepherd or something more sinister? IDF seizes man crossing Syrian border" on YouTube

Facebook live debate ; Facebook live limit കഴിഞ്ഞു ഉള്ള വീഡിയോ Part 2 : Sebastian Punnakkal Philip

https://youtu.be/beOnsEeGWno Watch "Facebook live debate ; Facebook live limit കഴിഞ്ഞു ഉള്ള വീഡിയോ Part 2 : Sebastian Punnakkal Philip" on YouTube

Online ധ്യാനം 277: 1-ാം കല്‍പലക (60) ശിക്ഷണം അനുവദിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക | Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/gz_-BF94hlM Watch "Online ധ്യാനം 277: 1-ാം കല്‍പലക (60) ശിക്ഷണം അനുവദിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക| Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

വെരൂർ പള്ളി… ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ നിഗൂഡ ലക്ഷ്യങ്ങൾ MAAC TV EXCLUSIVE

https://youtu.be/aJYYWuMdAsE Watch "വെരൂർ പള്ളി .... ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ നിഗൂഡ ലക്ഷ്യങ്ങൾ MAAC TV EXCLUSIVE" on YouTube

ಕರಿನಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್, ಜಿವಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ DON’T BREAK THE COMMANDMENTS | Rev. Fr Abraham D’Souza SVD

https://youtu.be/4XFG_eerBm8 Watch "ಕರಿನಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್, ಜಿವಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ DON'T BREAK THE COMMANDMENTS | Rev. Fr Abraham D'Souza SVD." on YouTube

Audio Book കുന്തുരുക്കം അധ്യായം 1: ജലത്തില്‍ പേരെഴുതപ്പെട്ടവര്‍

https://youtu.be/mhmoe-GnuGg ജലത്തില്‍ പേരെഴുതപ്പെട്ടവര്‍ ശയിക്കുന്ന ഇടം തേടി നമുക്ക് പോകാം… പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അള്‍ത്താരകളില്‍ തളര്‍ന്നുവീണു കരയാനല്ലാതെ പിന്നെന്തിനാണ് സാധിക്കുന്നത്‌? സങ്കടത്തിന്റെ മാലാഖമാരായി അവര്‍ മാറുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും 'വീപ്പിങ്ങ് ഏഞ്ചല്‍' ആയി മാറാത്തവര്‍ ആരുണ്ട്‌?

Luthiniya of St. Chavara Kuriakose Elias

https://youtu.be/rslrE5DyYJg Luthiniya of St. Chavara Kuriakose Elias 'ദൈവഹിതം നടക്കും അത് നടത്തും' എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു, ദൈവേഷ്ടത്തിനു തന്നെ പൂർണമായി വിട്ടുകൊടുത്ത വി. ചാവറയച്ചന്റെ മനോഹരമായൊരു ലുത്തിനിയhttps://youtu.be/rslrE5DyYJg🎵 Lyrics: Fr. Dr. George Nereparambil CMI🎵 Music: Swaroop🎵 Vox: Prince Cleetus🎵 Keyboard Programmed and Arranged : Roby Jose Punalur🎵 Chorus: Jess, Neethu, Vinjo, Saran🎵 Mixing: Ninoy Varghese🎵 Production : Nidhin Mani, Bastian Jose🎵 … Continue reading Luthiniya of St. Chavara Kuriakose Elias

ദിവ്യബലി വായനകൾ – ലത്തീൻക്രമം Tuesday of week 5 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 9/2/2021 Tuesday of week 5 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 95:6-7 വരുവിന്‍, നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ കുമ്പിട്ടു വണങ്ങാം. എന്തെന്നാല്‍, അവിടന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, നിരന്തരകാരുണ്യത്താല്‍ അങ്ങേ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങനെ, സ്വര്‍ഗീയ കൃപയുടെ ഏകപ്രത്യാശയില്‍ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങേ സംരക്ഷണത്താല്‍ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – ലത്തീൻക്രമം Tuesday of week 5 in Ordinary Time 

Malayan Giant Squirrel

Knowledge makes us human

Why it important to know?

 • Recently ZSI in a study, projected that numbers of the Malayan Giant Squirrel could decline by 90% in India by 2050
 • And could extinct if urgent steps are not taken.

Features

 • Scientific Name:Ratufa bicolor.
 • It is one of the world’s largest squirrel species that has a dark upper body, pale underparts, and a long, bushy tail.
 • It is diurnal (active during the day) herbivorous, but arboreal (tree-dwelling) like the flying squirrels which is different from nocturnal flying squirrels.
 • Three giant squirrel species are found in India and the other two are Indian Giant Squirrel and Grizzled Giant Squirrel which are found in peninsular India.
 • Significance: It is an indicator species, provides information on the overall health of an ecosystem and other species. It is considered a forest health indicator species that reflect the quality and changes in environmental conditions concerning community and composition.

Habitat

View original post 191 more words

Indian Leopard

Knowledge makes us human

Why in News

A study conducted indicates thathuman-leopard policy guidelineshave had very little impact on the ground and it has not led to a decrease in human-leopard conflict. As it is the part ofglobal tiger census,the Wildlife Institute of India (WII)is set to releasea report on leopard sightingsby the month-end.

Features

 • Scientific Name-(Panthera pardus fusca)
 • Common Name: Indian leopard or Common leopard.
 • It is the smallest of the big cats found in the Indian subcontinent known for the black-spotted coat, apart from the Asiatic lion, Bengal tiger, snow leopard, and clouded leopard.
 • An extremely agile (live on trees) creature, it spends most of its time on top of trees, using land only to move locations.
 • Melanism is a common occurrence in leopards, wherein the entire skin of the animal is black is often called black panther or jaguar and by mistake thought…

View original post 684 more words

Himalayan Brown Bear

Knowledge makes us human

Why in News

Recently, a study conducted by scientists of the Zoological Survey of India titled “Adaptive spatial planning of protected area network for conserving the Himalayan brown bear” onthisbearhas predicted asignificant reduction in suitable habitat and biological corridors(predicted decline by 73% decline of habitat by 2050)due to climate change.This will impact 13 protected areas. Of these, eight of them will become completely uninhabitable by 2050.

Features

 • Scientific name: Ursus arctos isabellinus
 • Common name: ‘spang drenmo’ meaning ‘grass-bear’
 • It is the world’s second-largest terrestrialcarnivore with a thick reddish-brown coat with no clear chest markings. It is considerably smaller than its more famed relatives the Grizzly and the Kodiak bears.
 • Description: it is a large bear with thick fur which is most often sandy or reddish-brown. The head is large and the body heavy and the legs stocky. Males are larger…

View original post 381 more words