ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of the 3rd week of Lent / St. John of God

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 8/3/2021 Monday of the 3rd week of Lent  with a commemoration of Saint John of God, Religious Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 84:2 എന്റെ ആത്മാവ് കര്‍ത്താവിന്റെ അങ്കണത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചു തളരുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തില്‍ എന്റെ ഹൃദയവും ശരീരവും ആഹ്ളാദിക്കുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, കരുണയുടെ ചൈതന്യംകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജോണിനെ അങ്ങ് നിറച്ചുവല്ലോ. അങ്ങനെ, പരസ്‌നേഹപ്രവൃത്തികള്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of the 3rd week of Lent / St. John of God

Advertisement

М’ясопусна Неділя. Божественна Літургія онлайн | Патріарший собор УГКЦ, 07.03.2021

https://youtu.be/J8uwjOnN18I Watch "М’ясопусна Неділя. Божественна Літургія онлайн | Патріарший собор УГКЦ, 07.03.2021" on YouTube

Проповідь Блаженнішого Святослава Патріаршому соборі Воскресіння Христового

https://youtu.be/6yKi-2tkOs4 Watch "Проповідь Блаженнішого Святослава Патріаршому соборі Воскресіння Христового" on YouTube

Молебень за узалежнених та членів їхніх родин у храмі Трьох Святителів УГКЦ, Бровари 07.03.2021

https://youtu.be/UnjYhAFAR2M Watch "Молебень за узалежнених та членів їхніх родин у храмі Трьох Святителів УГКЦ, Бровари 07.03.2021" on YouTube

08.03.2021 – தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – திங்கள்- திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. sundar

https://youtu.be/SyWItPCKxOc Watch "08.03.2021 - தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - திங்கள்- திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. sundar" on YouTube

Свята Меса під проводом Папи Франциска на стадіоні “Франсо Харірі” в м. Ербілі, Ірак

https://youtu.be/r-q8_VLASN4 Watch "Свята Меса під проводом Папи Франциска на стадіоні "Франсо Харірі" в м. Ербілі, Ірак" on YouTube

SUNDAY HOLY MASS | Konkani | ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ by Rev. Fr Melwyn Noronha, Pakshikere

https://youtu.be/-mqnq94qeWg Watch "SUNDAY HOLY MASS | Konkani |ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ 7-3-2021by Rev. Fr Melwyn Noronha, Pakshikere" on YouTube

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೆತಿರ್ | KONKANI RETREAT | Fr Franklin D’souza | St. Antony Church, Kadra (Karwar)

https://youtu.be/Pf-AzqN8jSk Watch "ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚಿ ರೆತಿರ್ | KONKANI RETREAT | Fr Franklin D'souza | St. Antony Church, Kadra (Karwar)" on YouTube

St. Joseph – HD Image Wallpaper

St. Joseph - HD Image Wallpaper / St Joseph / Saint Joseph / വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ് / सेंट जोसेफ / 聖若瑟 / القديس يوسف / செயிண்ட் ஜோசப் / San Giuseppe / Святий Йосип / সেন্ট জোসেফ / ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ / సెయింట్ జోసెఫ్ / סנט ג'וזף / Άγιος Ιωσήφ / Sint Josef / Sankt Joseph / ਸੰਤ … Continue reading St. Joseph – HD Image Wallpaper