ദിവ്യബലി വായനകൾ – ലത്തീൻക്രമം March 19

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 19/3/2021 Saint Joseph, husband of the Blessed Virgin Mary - Solemnity  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ലൂക്കാ 12:42 ഇതാ, കര്‍ത്താവ് തന്റെ കുടുംബത്തിനുമേല്‍ ഭരമേല്പിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായ ദാസന്‍. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനായ ദൈവമേ, മാനവരക്ഷാരഹസ്യങ്ങളുടെ ആരംഭം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ വിശ്വസ്ത സംരക്ഷണത്തിന് അങ്ങ് ഭരമേല്പിച്ചുവല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍ അവയുടെ നിര്‍വഹണം, അങ്ങേ സഭ നിരന്തരം കാത്തുപാലിക്കാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – ലത്തീൻക്രമം March 19

Advertisement

നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്‌ നീ അപ്പനാകുന്നത് | MAR THOMAS THARAYIL| MAAC TV

https://youtu.be/o-qxrkdOSX4 Watch "നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്‌ നീ അപ്പനാകുന്നത് | MAR THOMAS THARAYIL| MAAC TV" on YouTube

Online ധ്യാനം 305: നാലാം പ്രമാണം (8) ചേർന്ന ഇണയെ നൽകും | Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/w23LTKl0O4o Watch "Online ധ്യാനം 305: നാലാം പ്രമാണം (8) ചേർന്ന ഇണയെ നൽകും | Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

Urugatho manam | உருகாதோ மனம் | திருச்சிலுவை மகிமைப் பாடல் | Glory of the Cross | Fr A Prabu metha SSS

https://youtu.be/7rmodjrPtig Watch "Urugatho manam|உருகாதோ மனம் | திருச்சிலுவை மகிமைப் பாடல் | Glory of the Cross | Fr A Prabu metha SSS" on YouTube

19.03.2021 – புனித யோசேப்பு – தூய கன்னி மரியாவின் கணவர்பெருவிழா – திருப்பலி மறையுரை- Rev. fr .sundar

https://youtu.be/DbJ8mwPe4Jw Watch "19.03.2021- புனித யோசேப்பு - தூய கன்னி மரியாவின் கணவர்பெருவிழா - திருப்பலி மறையுரை- Rev.fr.sundar" on YouTube

சிலுவைப்பாதை / மனசாட்சியின் பாதை / Way of the Cross in Tamil / அருள்தந்தை சுந்தர் / TAMIL CATHOLIC TV

https://youtu.be/9pnjM5vnePc Watch "சிலுவைப்பாதை / மனசாட்சியின் பாதை / Way of the Cross in tamil / அருள்தந்தை சுந்தர்/TAMIL CATHOLIC TV" on YouTube

Літургія Передшеосвячених Дарів. Повечір’я з каноном Андрея Критського | Патріарший собор 18.03.2021

https://youtu.be/sKRM_fqJzTM Watch "Літургія Передшеосвячених Дарів. Повечір'я з каноном Андрея Критського | Патріарший собор 18.03.2021" on YouTube

JAPAMALA | ജപമാല – മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ (ഞായർ & ബുധൻ) | Rosary

https://youtu.be/EEFIHu2jaDA Watch "JAPAMALA | ജപമാല - മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ (ഞായർ & ബുധൻ) | Rosary" on YouTube