Lyrics

Manju Pothiyunna… Lyrics

മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മഞ്ഞു പൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്ലഹേമിൽ (2)
യൗസേപ്പും മേരിയും മുട്ടി വിളിക്കുന്നു
ഈ ലോകനാഥനിടം തരില്ലേ (2)

(മഞ്ഞു..)

1
അകമേയിടമൊന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞന്നു
കാലിത്തൊഴുത്തൊന്നു അഭയമായ് മുന്നിൽ (2)
പാരിന്‍റെ നാഥൻ പിറക്കും ഈ പുൽക്കൂട്
മണ്ണിന്‍റെ മക്കൾക്കടങ്ങാത്തനുഗ്രഹം (2)

(മഞ്ഞു..)

2
ഹേമന്തരാവിന്നൊരാന്ദമായന്നു
ഹർഷം വിതയ്ക്കാൻ ജനിച്ചോരെൻ നാഥാ (2)
ആമോദം പൂക്കുന്ന കദനം തളിർക്കുന്ന
മർത്യന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊടുങ്ങാത്ത സായൂജ്യം (2)

(മഞ്ഞു..)

Advertisements

Categories: Lyrics

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s