సర్వేశ్వరుని ఆజ్ఞలు పది | Ten Commandments

సర్వేశ్వరుని ఆజ్ఞలు పది 1. సర్వేశ్వరుని మాత్రము ఆరాదించుదువు గాక .2. సర్వేశ్వరుని నామము వ్యర్ధముగా పలుకక యుందువు గాక3. సర్వేశ్వరుని పండుగ దినములను పరిశుద్ధ పరుచుదవు గాక4. తల్లిదండ్రులను గౌరవించుదువు గాక5. నరహత్య చేయక యుందువు గాక6. మోహ పాపములను చేయక యుందువు గాక7. దొంగిలింపక యుందువు గాక8. అబద్ద సాక్షము పలుకక యుందువు గాక9. మోహ తలంపులను తలంపక యుందువు గాక10 పరులసోమ్ములను ఆశింపక యుందువు గాక ఈ పది ఆజ్ఞలు రెండు అజ్ఞాలలో … Continue reading సర్వేశ్వరుని ఆజ్ఞలు పది | Ten Commandments

Advertisement

ईश्वर की दस आज्ञाएं

1. मैं प्रभु तेरा परम ईश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना। उसको छोड़ और किसी की नहीं।2. प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना।3. प्रभु का दिन पवित्र रखना।4. माँ–बाप का आदर करना।5. मनुष्य की हत्या न करना।6. व्यभिचार न करना।7. चोरी न करना।8. झूठी गवाही न देना।9. परस्त्री की कामना न … Continue reading ईश्वर की दस आज्ञाएं

എന്താണ് രോഗീലേപനം

എന്താണ് രോഗീലേപനം 👉🏻 രോഗികളിലും, മരണാസന്നരിലും യേശുവിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ പരിചരിക്കുവാനും, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. 👉🏻 മരണകരമായ രോഗത്തിൽ, രോഗിയുടെ ആന്മാവിനും, ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ ശരീരത്തിനും സൗഖ്യം നല്കുന്ന കൂദശയാണ് രോഗീലേപനം. ഈശോ തന്റെ പരസ്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്തത്തിൽ കാണുന്നു. അതേപോലെ, ആദിമ സഭയിൽ അപ്പാസ്തോലന്മാർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തൈലം പൂശി രോഗശാന്തി നൽകിയിരുന്നതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്തത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ തുടർച്ചയായെന്നോണമാണ് രോഗിലേപനമെന്ന ഈ … Continue reading എന്താണ് രോഗീലേപനം

Bringing Holiness Into Your Home ~ A Catholic Mom’s Life

https://youtu.be/AFCb3k4oEfs Bringing Holiness Into Your Home ~ A Catholic Mom's Life Catholic #catholiclife #catholicmom Here are my ideas on how to bring the Catholic Faith into you home! Update on this video we pray a family Rosary now and I highly recommend it, its so awesome! Links from this videoCatholic books for children https://acatholicmomslife.com/catholi…Enthrone Sacred … Continue reading Bringing Holiness Into Your Home ~ A Catholic Mom’s Life

A Study on Syro-Malabar Liturgical Catechesis | Day 10 | 22-06-2022; Mar Thomas Elavanal

https://youtu.be/jneIgse0ets A Study on Syro-Malabar Liturgical Catechesis | Day 10 | 22-06-2022; Mar Thomas Elavanal Topic: Relevance of Uniform Mode of Celebration in the context of revised Holy Qurbana. വിഷയം: നവീകരിച്ച വി. കുർബാനയും ഏകീകൃത ബലിയർപ്പണ രീതിയും.

The Secret of Russia’s Consecration by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now!

https://youtu.be/AIXbGa1qSvw The Secret of Russia's Consecration by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now! On June 14, 2022, The Fatima Center held an evening conference with Hugh Owen and David Rodriguez in Virginia, USA.Download the slides for this talk at our website. Please help us spread the saving Message of Our Lady of … Continue reading The Secret of Russia’s Consecration by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now!

The Consecration and Conversion of Russia by Hugh Owen | Fatima: Why the Time is Now!

https://youtu.be/f00dE4iFOmo The Consecration and Conversion of Russia by Hugh Owen | Fatima: Why the Time is Now! On June 14, 2022, The Fatima Center held an evening conference with Hugh Owen and David Rodriguez in Washington, D.C.Download the slides for this talk at our website. Please help us spread the saving Message of Our Lady … Continue reading The Consecration and Conversion of Russia by Hugh Owen | Fatima: Why the Time is Now!

What Should I Believe About Non-Catholic Religions? | Ask Father with Fr. Michael Rodríguez

https://youtu.be/qx2vvGGJf1Q What Should I Believe About Non-Catholic Religions? | Ask Father with Fr. Michael Rodríguez Please help us spread the saving Message of Our Lady of Fatima.Donate to Our Lady’s Apostolate Today! » https://fatima.org/donate/ Stay up-to-date with The Fatima Center’s current shows by frequenting our website: » https://fatima.org/latest-media/ Or SUBSCRIBE to our YouTube channel to … Continue reading What Should I Believe About Non-Catholic Religions? | Ask Father with Fr. Michael Rodríguez

विश्वास की विनती | प्रेम की विनती | भरोसे की विनती

विश्वास की विनती | Act of Belief हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तूने बतलाया और पवित्र कलीसिया विश्वास करने कोसिखलाती है, उन सब बातों पर मैं ढृढ़ विश्वास करता हूँ। मैं इस विश्वासमें जीना और मरना चाहता हूँ। आमेन। प्रेम की विनती | Act of Love हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन … Continue reading विश्वास की विनती | प्रेम की विनती | भरोसे की विनती

 ईश्वर की दस आज्ञाएं | Ten Commandments

 ईश्वर की दस आज्ञाएं | Ten Commandments 1. मैं प्रभु तेरा परम ईश्वर हूँ।  प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना।उसको छोड़ और किसी की नहीं। 2. प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। 3. प्रभु का दिन पवित्र रखना। 4. माँ–बाप का आदर करना। 5. मनुष्य की हत्या न करना। 6. व्यभिचार न करना। … Continue reading  ईश्वर की दस आज्ञाएं | Ten Commandments

വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഭക്ത്യദരപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 77 കൃപകളും ഫലങ്ങളും

#വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഭക്ത്യദരപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 77 കൃപകളും ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാലോ? 🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇 1. പിതാവായ ദൈവം അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു. 2. നിനക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധത്മാവ് അപ്പവും, വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ യത്ഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. 3. പുത്രനായ ദൈവം നിനക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും, താണിറങ്ങിവന്ന് തിരുവോസ്തിയിൻ സ്വയം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 4. അവിടുന്ന് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്തിയുടെ ഓരോ പരമാണുവിലും സന്നിഹിതാനാവുന്നു. 5. നിന്റെ രക്ഷാർത്ഥം അവിടുന്ന് അവതാരത്തിന്റെ … Continue reading വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഭക്ത്യദരപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 77 കൃപകളും ഫലങ്ങളും

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്റെ ദാസരെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു

❤ *പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്റെ ദാസരെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു* ❤( വിശുദ്ധരുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ...) പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, പരിശുദ്ധ കന്യക സംരക്ഷിക്കാത്ത ഒരുവന് രക്ഷിക്കപ്പെടനാവില്ലാത്തതുപോലെ, തന്നെത്തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യകക്കു സമർപ്പിക്കുകയും സ്നേഹപൂർവ്വം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിത്യ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുക അസാധ്യമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ആൻസലേം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അന്തോണിനൂസ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു" ആരിൽ നിന്നാണോ കന്യകാമറിയം തന്റെ കരുണയുടെ കണ്ണുകൾ തിരിക്കുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുക അസാധ്യം ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ, പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്റെ കണ്ണുകൾ … Continue reading പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്റെ ദാസരെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു

JESUS & KIDS | EPISODE 3 | ഈശോയുടെ കുഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ | DEPARTMENT OF CATECHESIS

Nursery Episode 3 https://youtu.be/eoA_bmNEyYk Class 1, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/6LMUqxvYBjg Class 2, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/HPmT7i9jstE Class 3, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/HPmT7i9jstE Class 4, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/sJeXVyiOR_Y Class 5, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/hRTaxrGgJr0 Class 6, chapter 3, Part 1 https://youtu.be/Es4Z-2QD968 Class 7, Chapter 3, Part 1 https://youtu.be/2ZB_luXyHuk Class 8, … Continue reading JESUS & KIDS | EPISODE 3 | ഈശോയുടെ കുഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ | DEPARTMENT OF CATECHESIS

TEACHERS’ & PARENTS’ ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE – PRAISE | CATECHISM

https://youtu.be/ROiTiauPhYw TEACHERS' & PARENTS' ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE - PRAISE | CATECHISM Presented by Catechism Department, Ernakulam-Angamaly Archdiocese Director - Rev Dr Peter KannampuzhaAsst. Director - Fr Dibin MeembathanathCamera - Bro Antony PallippattuEditing - Fr StephenOffice Secretary - Rev Sr Kiran Jose FCCThanks to dear Bobby Achan and other … Continue reading TEACHERS’ & PARENTS’ ATTITUDE TO CHILDREN I FR BOBBY JOSE KATTIKAD | LAUDATE – PRAISE | CATECHISM

ഒരാൾ എങ്ങനെ മൂന്നായി? മൂന്നുപേർ എങ്ങനെ ഒരാൾ ആയി? ഇതെന്തൊരു മറിമായം..!! | Sunday Shalom | Ave Maria

https://youtu.be/nadn4wj3j5w ഒരാൾ എങ്ങനെ മൂന്നായി? മൂന്നുപേർ എങ്ങനെ ഒരാൾ ആയി? ഇതെന്തൊരു മറിമായം..!! | Sunday Shalom | Ave Maria #SundayShalom #latest #Newsഒരാൾ എങ്ങനെ മൂന്നായി? മൂന്നുപേർ എങ്ങനെ ഒരാൾ ആയി?ഇതെന്തൊരു മറിമായം..!! | Sunday Shalom | Ave Maria | Christian News | Pope | Vatican | Shalom | Malayalam | World | News | Justice Kurian Joseph Sunday Shalom Website: https://sundayshalom.com/SundayContinue reading ഒരാൾ എങ്ങനെ മൂന്നായി? മൂന്നുപേർ എങ്ങനെ ഒരാൾ ആയി? ഇതെന്തൊരു മറിമായം..!! | Sunday Shalom | Ave Maria

APOSTOLIC LETTER / ANTIQUUM MINISTERIUM /

INSTITUTING THE MINISTRY OF CATECHIST Pope Francis established the lay ministry of catechist in the Catholic Church. In the apostolic letter “Antiquum Ministerium” (“Ancient Ministry”), Francis explained that the establishment of this lay ministry does not diminish in any way the mission of the bishop who is “the primary catechist in his diocese.” Rather, it … Continue reading APOSTOLIC LETTER / ANTIQUUM MINISTERIUM /

സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ… !!! ഫാ. ഇനാശു (വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

https://youtu.be/KjYverl-YZg സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ... !!! ഫാ ഇനാശു(വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സ്വർഗാരോഹണം സത്യമാണെങ്കിൽ... !!!ലോകാവസാനം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാവും എന്ന വാഗ്ദാനം എങ്ങിനെ പാലിക്കപ്പെടും. ആധികാരികമായ ഉത്തരം ഡോ. ഫാ. ഇനാശു (വിൻസെന്റ് ) ചിറ്റിലപ്പിള്ളി

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യക്കുരുതിയും നരഭോജനവും…

അപ്പംമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈശോയുടെ മാംസരക്തളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യക്കുരുതിയും നരഭോജനവും ആണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരുണ്ട് . ഈ ആരോപണത്തിനുള്ള മറുപടിയെതാണ് ? വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേതുപോലുള്ള മാംസമോ രക്തമോ അല്ല എന്നതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യേശുവിന്റെ തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരവും രക്തവുമാണ് . എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ? എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു ആന്തരിക ശക്തിയും … Continue reading ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രഖ്യാപനം മനുഷ്യക്കുരുതിയും നരഭോജനവും…

“പുണ്യം പൂക്കും നോമ്പുകാലം |3 RD SUNDAY OF LENT | SEASON2021”

“പുണ്യം പൂക്കും നോമ്പുകാലം |3 RD SUNDAY OF LENT | SEASON2021”

Fratelli tutti “ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി ( സകലരും സഹോദരർ ) | ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ചാക്രികലേഖന സംഗ്രഹം”

An initiative of Sanathana MCBS Major Seminary, Thamarassery Short discription of fratelli tutti. Fratelli tutti is the third encyclical of Pope Francis, subtitled “on fraternity and social friendship”. In the document, Francis states that the way the COVID-19 pandemic was managed by world countries has shown a failure in global cooperation. Published on 4 October … Continue reading Fratelli tutti “ഫ്രത്തെല്ലി തൂത്തി ( സകലരും സഹോദരർ ) | ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ചാക്രികലേഖന സംഗ്രഹം”

“ഒരു കാൻസർ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ” | Fr James Thekkumcherikunnel mcbs | World day of Cancer

https://youtu.be/da2S5bt80Fg ഫെബ്രുവരി 4, ഇന്ന് ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ആണ്. ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്.🤝 ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രോഗത്തിന്റെ ദിനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഒരു യുവ വൈദീകനുണ്ട്. ഫാ.ജെയിംസ് തെക്കുംചേരിക്കുന്നേൽ mcbs. സഹനങ്ങളെ കൃപയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അച്ചന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും. കാൻസറിന്റെ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വർക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരൽപ്പം ബലം പകരാൻ ഈ വാക്കുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കാം പങ്കുവയ്ക്കാം.

തിരുസഭയുടെ കല്പനകൾ

1) ഞായറാഴ്ചകളിലും കടപ്പെട്ട തിരുനാളുകളിലും മിഴുവൻ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളണം. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിലക്കപ്പെട്ട വേലകൾ ചെയ്യരുത്. 2) ആണ്ടിലൊരിക്കലെങ്കിലും കുമ്പസാരിക്കുകയും പെസഹാക്കാലത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. 3) നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യണം. 4) വിലക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് വിവാഹം ആഘോഷിക്കുകയോ തിരുസഭ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി വിവാഹം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത് . 5) ദൈവാലയത്തിനും ദൈവ ശ്രുശ്രുഷികർക്കും വൈദികാദ്ധ്യക്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പതവാരവും മറ്റ് ഓഹരികളും കൊടുക്കണം.