ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്കുതിച്ചെത്തി കര്‍ഷകര്‍; സമരവീര്യം തിളച്ച കാഴ്ചകള്‍ | Farmers Protest

https://youtu.be/9H0w6xeT_aQ Watch "ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്കുതിച്ചെത്തി കര്‍ഷകര്‍; സമരവീര്യം തിളച്ച കാഴ്ചകള്‍ | Farmers Protest" on YouTube

ഞാനറിയാതെ മലപ്പുറത്തെ എന്‍റെ കുടുംബത്തെ മറഡോണ ദുബായിലെത്തിച്ചു | Maradona | Friend

https://youtu.be/0U6yqDW-8B4 Watch "ഞാനറിയാതെ മലപ്പുറത്തെ എന്‍റെ കുടുംബത്തെ മറഡോണ ദുബായിലെത്തിച്ചു | Maradona | Friend" on YouTube

ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച അത്ഭുത രോഗശാന്തി – Sisy Jose

https://youtu.be/IGSpfx4ifAo Watch "ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച അത്ഭുത രോഗശാന്തി - Sisy Jose" on YouTube

ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಸೊಂ ಘಟ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿನಾಂ ಫುಟ್…!!! Konkani Sermon by Rev. Fr Abraham D’Souza SVD

https://youtu.be/eOjtDYfW3lQ Watch "ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಸೊಂ ಘಟ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿನಾಂ ಫುಟ್...!!! |Konkani Sermon by Rev. Fr Abraham D'Souza SVD." on YouTube

ಸಗ್ಳೆ ತುಜೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ತೊ ಭೊಗ್ಸಿತಾ, ತುಜ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ DAY2 KONKANI RETREAT, Fr Franklin D’Souza

https://youtu.be/XezZia1jDBw Watch "ಸಗ್ಳೆ ತುಜೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ತೊ ಭೊಗ್ಸಿತಾ, ತುಜ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ DAY2 KONKANI RETREAT By Fr Franklin D'Souza" on YouTube

വാവയും എംടെക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളും

വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത് . പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊപ്പം ചില ആശങ്കകളും. ഭാര്യ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് എംടെക്ക് പഠനം തുടങ്ങിയതേയുളളൂ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ കോഴ്സ് നിശ്ചിത സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് തിരികെ ജോലിയിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കുമോ? കൂടാതെ മകൾ തീരെ ചെറുതും , ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയവും .  ദൈവം കുഞ്ഞിനെ തരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശക്തമായ കരം ഞങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തും എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആഴപ്പെടാൻ തോന്നി . മനഃപൂർവം   ജോലിയിൽ വന്ന … Continue reading വാവയും എംടെക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളും

Advertisement