മൃതിസ്മൃതി 27

🍀☘️✝️ മൃതിസ്മൃതി 27 🛐🍀☘️ നിത്യതയോടു തുലനംചെയ്യുമ്പോള്‍ഈ ഏതാനും വത്‌സരങ്ങള്‍ സമുദ്രത്തില്‍ ഒരു തുള്ളിവെള്ളം പോലെയും ഒരു മണല്‍ത്തരിപോലെയും മാത്രം. പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 10 ഹാ ! സുഖങ്ങൾ വെറും ജാലം, ആരറിവൂ നിയതിതൻ ത്രാസു പൊങ്ങുന്നതും താനേ താണു പോവതും ഒന്നുമില്ല നില, ഉന്നതമായ കുന്നുമെന്നല്ല - യാഴിയുമൊരിക്കൽ നശിക്കുമതോർത്താൽ - കുമാരനാശാൻ ഒരു ഇതിഹാസം പിൻവാങ്ങി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാൽപ്പന്തു കളിപ്രേമികളെ ത്രസിപ്പിച്ച ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ ആരവങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങി. അകാലികമായ മരണം … Continue reading മൃതിസ്മൃതി 27

Advertisement

വെടിയുണ്ട ശരീരത്തില്‍ തുളഞ്ഞു കയറുമ്പോഴും… പട്ടാളക്കാരനോട് വൈദികന്‍… ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

https://youtu.be/7b2sty_cJQs വെടിയുണ്ട ശരീരത്തില്‍ തുളഞ്ഞു കയറുമ്പോഴും… പട്ടാളക്കാരനോട് വൈദികന്‍… ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ...