ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint John I  or Tuesday of the 7th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 18/5/2021 Saint John I, Pope, Martyr  or Tuesday of the 7th week of Eastertide  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഈ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനുവേണ്ടി മരണംവരെ പോരാടുകയും ദുഷ്ടരുടെ വാക്കുകള്‍ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു; എന്തെന്നാല്‍, ഉറച്ച പാറമേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. Or: cf. ജ്ഞാനം 10:12 ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനെയുംകാള്‍ ശക്തമാണെന്നറിയാന്‍, കര്‍ത്താവ് അവനെ കഠിനപോരാട്ടത്തിനു വിധേയനാക്കി. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint John I  or Tuesday of the 7th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Monday of the 7th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 17/5/2021 Monday of the 7th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം അപ്പോ. പ്രവ. 1:8 പരിശുദ്ധാത്മാവില്‍നിന്ന് നിങ്ങളുടെമേല്‍ വരുന്ന ശക്തി നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോള്‍ ഭൂമിയുടെ അതിര്‍ത്തിയോളവും നിങ്ങള്‍ എന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കും, അല്ലേലൂയാ സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെമേല്‍ വരണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് വിശ്വസ്തതയാര്‍ന്ന മനസ്സുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കാനും ഭക്തകൃത്യങ്ങളാല്‍ പ്രകടമാക്കാനും ഞങ്ങള്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Monday of the 7th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ, The Ascension of the Lord

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 16-May-2021, ഞായർ The Ascension of the Lord - Mass of the Day  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 1:1-11 അപ്പോസ്തലന്മാര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കേ, യേശു ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലയോ തെയോഫിലോസ്, യേശു, താന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാര്‍ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവു വഴി കല്‍പന നല്‍കിയതിനു ശേഷം സ്വര്‍ഗത്തിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം വരെ, പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആദ്യഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഞാന്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കല്പന നല്‍കിയതിനു … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ, The Ascension of the Lord

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday before Ascension Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 15/5/2021 Saturday before Ascension Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 66:16 ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വന്നു കേള്‍ക്കുവിന്‍, കര്‍ത്താവ് എന്റെ ആത്മാവിനുവേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം ഞാന്‍ വിവരിക്കാം. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ പുത്രനെ സംവഹിച്ചുകൊണ്ട്, എലിസബത്തിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെ അങ്ങ് പ്രചോദിപ്പിച്ചുവല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ പിഞ്ചെന്ന്, പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊത്ത് അങ്ങയെ എന്നും മഹത്ത്വപ്പെടുത്താന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday before Ascension Sunday 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Matthias, Apostle – Feast 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 14/5/2021 Saint Matthias, Apostle - Feast  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം യോഹ 15:16 കര്‍ത്താവ് അരുള്‍ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങള്‍ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ചെയ്തത്. നിങ്ങള്‍ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനില്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, വിശുദ്ധ മത്തിയാസിനെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സംഘത്തില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ. ഞങ്ങള്‍ക്കായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യംവഴി, അങ്ങേ സ്‌നേഹത്തില്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Matthias, Apostle – Feast 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday before Ascension Sunday or Our Lady of Fátima 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 13-May-2021, വ്യാഴം Thursday before Ascension Sunday or Our Lady of Fátima  Liturgical Colour: White. In some dioceses the Ascension of the Lord is celebrated today. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 18:1-8 പൗലോസ് അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്യുകയും സിനഗോഗില്‍ വച്ച് സംവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. പൗലോസ് ആഥന്‍സ് വിട്ടു കോറിന്തോസില്‍ എത്തി. അവന്‍ പോന്തസുകാരനായ അക്വീലാ എന്ന ഒരു … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday before Ascension Sunday or Our Lady of Fátima 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Wednesday of the 6th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 12/5/2021 Wednesday of the 6th week of Eastertide  or Saints Nereus and Achilleus, Martyrs  or Saint Pancras, Martyr  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 18:50; 22:23 കര്‍ത്താവേ, ജനതകളുടെ മധ്യേ ഞാനങ്ങയെ ഏറ്റുപറയുകയും അങ്ങേ നാമം എന്റെ സഹോദരരോട് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രന്റെ ഉത്ഥാനമഹോത്സവങ്ങള്‍ വര്‍ഷംതോറും ഈ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Wednesday of the 6th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 6th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 11/5/2021 Tuesday of the 6th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 19:7,6 നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാം, സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം. ദൈവത്തിന് മഹത്ത്വംനല്കാം. എന്തെന്നാല്‍, സര്‍വശക്തനും നമ്മുടെ ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തില്‍ സജീവമായി ഭാഗഭാക്കുകളാകാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 6th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – 6th Sunday of Easter 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ഞായർ, 9/5/2021 6th Sunday of Easter  Liturgical Colour: White. If the Ascension of the Lord is going to be celebrated next Sunday, the alternative Second Reading and Gospel shown here (which would otherwise have been read on that Sunday) may be used today. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഏശ 48:20 സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – 6th Sunday of Easter 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday of the 5th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 8/5/2021 Saturday of the 5th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം കൊളോ 2:12 ജ്ഞാനസ്‌നാനം വഴി നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരില്‍നിന്ന് അവനെ ഉയിര്‍പ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസംനിമിത്തം നിങ്ങള്‍ അവനോടുകൂടെ ഉയിര്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ജ്ഞാനസ്‌നാനത്തിന്റെ നവജന്മത്തിലൂടെ സ്വര്‍ഗീയജീവന്‍ പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ അങ്ങ് ഇടയാക്കിയല്ലോ. അങ്ങനെ, നീതികരണത്തിലൂടെ അമര്‍ത്യതയുടെ പദവിക്ക് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday of the 5th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 5th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 7/5/2021 Friday of the 5th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 5:12 കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്ത്വവും സ്വീകരിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ്, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, പെസഹാരഹസ്യത്തോട് സമ്യക്കായി അനുരൂപപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങനെ, സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നവ നിരന്തര ശക്തിയാല്‍ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 5th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Thursday of the 5th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വ്യാഴം, 6/5/2021 Thursday of the 5th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. പുറ 15:1-2 കര്‍ത്താവിനെ നമുക്ക് പാടിസ്തുതിക്കാം.എന്തെന്നാല്‍, അവിടന്ന് മഹത്ത്വപൂര്‍ണമായ വിജയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു.കര്‍ത്താവ് എന്റെ ശക്തിയും മഹത്ത്വവുമാകുന്നു.അവിടന്ന് എനിക്ക് രക്ഷയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു,അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അങ്ങേ കൃപയാലാണല്ലോപാപികളായ ഞങ്ങള്‍ നീതിമാന്മാരുംനിര്‍ധനരായ ഞങ്ങള്‍ അനുഗൃഹീതരും ആയി ഭവിക്കുന്നത്.അങ്ങേ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാലും ദാനങ്ങളാലുംഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കണമേ.അങ്ങനെ, വിശ്വാസത്താല്‍ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്നിരന്തരസ്ഥൈര്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Thursday of the 5th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Wednesday of the 5th week of Eastertide 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 05-May-2021, ബുധൻ Wednesday of the 5th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 15:1-6 ജറുസലെമില്‍ച്ചെന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി ഈ പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ തീരുമാനിച്ചു. യൂദയായില്‍ നിന്നു ചിലര്‍ അവിടെ വന്ന്, മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് പരിച്‌ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാന്‍ സാധ്യമല്ല എന്നു സഹോദരരെ പഠിപ്പിച്ചു. പൗലോസും ബാര്‍ണബാസും അവരോടു വിയോജിക്കുകയും വിവാദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം, ജറുസലെമില്‍ച്ചെന്ന് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Wednesday of the 5th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 5th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ചൊവ്വ, 4/5/2021 Tuesday of the 5th week of Eastertide  Liturgical Colour: White.   പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 19:5; 12:10 ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുംചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാവരുംനമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവിന്‍.എന്തെന്നാല്‍, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ,രക്ഷയും ശക്തിയും രാജ്യവുംഅവിടത്തെ അഭിഷിക്തന്റെ അധികാരവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു,അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്താല്‍അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുന്നുവല്ലോ.അങ്ങേ ജനത്തിന് വിശ്വാസത്തിന്റെയുംപ്രത്യാശയുടെയും സ്ഥിരത നല്കണമേ.അങ്ങനെ, അങ്ങില്‍ നിന്നു ഗ്രഹിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറുമെന്ന്ഒരിക്കലും ഞങ്ങള്‍ സംശയിക്കാതിരിക്കട്ടെ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 5th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saints Philip and James, Apostles

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 3/5/2021 Saints Philip and James, Apostles - Feast  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം കര്‍ത്താവ് അവികലമായ സ്‌നേഹത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിത്യമായ മഹത്ത്വം നല്കുകയുംചെയ്ത വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യരാണിവര്‍, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അപ്പോസ്തലന്മാരായ വിശുദ്ധ ഫിലിപ്പിന്റെയും വിശുദ്ധ യാക്കോബിന്റെയും ആണ്ടുതോറുമുള്ള ആഘോഷത്താല്‍ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ. അവരുടെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ വഴി, അങ്ങേ ഏകജാതന്റെ പീഡാസഹനത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുചേര്‍ന്ന്, അങ്ങേ നിത്യദര്‍ശനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അര്‍ഹത … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saints Philip and James, Apostles

ദിവ്യബലി വായനകൾ – 5th Sunday of Easter 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ഞായർ, 2/5/2021 5th Sunday of Easter  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 98:1-2 കര്‍ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്‍ത്തനം ആലപിക്കുവിന്‍.എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ് അദ്ഭുതകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു;അവിടന്ന് തന്റെ നീതി ജനതകളുടെ മുമ്പില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി,അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ,ഞങ്ങളിലെന്നും പെസഹാരഹസ്യം നിറവേറ്റണമേ.അങ്ങനെ, പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനസ്‌നാനത്താല്‍ നവീകൃതരാകാന്‍അങ്ങ് ഇടയാക്കിയ ഇവര്‍,അങ്ങേ സംരക്ഷണത്തിന്റെ സഹായത്തിന്‍കീഴില്‍സമൃദ്ധമായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനുംനിത്യജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക്എത്തിച്ചേരാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നഅങ്ങേ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – 5th Sunday of Easter 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Joseph the Worker 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി 1/5/2021 Saint Joseph the Worker  or Saturday of the 4th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 128:1-2 കര്‍ത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടത്തെ വഴികളില്‍ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ ഭാഗ്യവാന്‍. നിന്റെ അധ്വാനഫലം നീ അനുഭവിക്കും, നീ അനുഗൃഹീതനായിരിക്കുകയും നിനക്ക് നന്മ കൈവരുകയും ചെയ്യും, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമേ, അധ്വാനത്തിന്റെ നിയമം അങ്ങ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Joseph the Worker 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 4th week of Eastertide or Saint Pius V

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 30-Apr-2021, വെള്ളി Friday of the 4th week of Eastertide or Saint Pius V, Pope  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 13:26-33 പിതാക്കന്മാര്‍ക്കു നല്‍കിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിനെ ഉയിര്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം മക്കളായ നമുക്കു നിറവേറ്റിത്തന്നിരിക്കുന്നു. പൗലോസ് പിസീദിയായിലെ അന്ത്യോകായിലെ സിനഗോഗില്‍ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു: സഹോദരരേ, അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളേ, ദൈവഭയമുള്ളവരേ, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ വചനം … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 4th week of Eastertide or Saint Pius V

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Catherine of Siena, Virgin, Doctor 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 29/4/2021 Saint Catherine of Siena, Virgin, Doctor  on Thursday of the 4th week of Eastertide Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഇവളാണ്, കത്തിച്ച തിരികളുമായി ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേല്ക്കാന്‍ പുറപ്പെട്ട ബുദ്ധിമതിയും വിവേകമതികളില്‍ ഒരാളുമായ കന്യക. അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, കര്‍ത്താവിന്റെ പീഡാസഹനം ധ്യാനിക്കുന്നതിനും അങ്ങേ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ കത്രീനയെ ദിവ്യസ്‌നേഹത്താല്‍ അങ്ങ് ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഈ വിശുദ്ധയുടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saint Catherine of Siena, Virgin, Doctor 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – 4th week of Eastertide or Saint Peter Chanel

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 28-04-2021, ബുധൻ Wednesday of the 4th week of Eastertide or Saint Peter Chanel, Priest, Martyr or Saint Louis Marie Grignion de Montfort, Priest  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 12:24-13:5 ബാര്‍ണബാസിനെയും സാവൂളിനെയും എനിക്കു വേണ്ടി മാറ്റി നിറുത്തുക. ദൈവവചനം വളര്‍ന്നു വ്യാപിച്ചു. ബാര്‍ണബാസും സാവൂളും തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ജറുസലെമില്‍ നിന്നു തിരിച്ചുവന്നു. മര്‍ക്കോസ് എന്ന് അപരനാമമുള്ള യോഹന്നാനെയും അവര്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – 4th week of Eastertide or Saint Peter Chanel

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 4th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 27/4/2021 Tuesday of the 4th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം വെളി 19:7,6 നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാം, സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കാം. ദൈവത്തിന് മഹത്ത്വംനല്കാം. എന്തെന്നാല്‍, സര്‍വശക്തനും നമ്മുടെ ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനായ ദൈവമേ, ഉയിര്‍പ്പുഞായറിന്റെ രഹസ്യങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാന്‍ അര്‍ഹരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Tuesday of the 4th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Monday of the 4th week of Eastertide 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 26/4/2021 Monday of the 4th week of Eastertide  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം റോമാ 6:9 മരിച്ചവരില്‍നിന്ന് ഉയിര്‍ത്ത ക്രിസ്തു ഇനിയൊരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല എന്നു നമുക്കറിയാം. മരണം ഇനിമേല്‍ അവനെ ഭരിക്കുകയില്ല, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരുടെ പരിപൂര്‍ണ പ്രകാശമായ ദൈവമേ, ഭൂമിയില്‍ പെസഹാരഹസ്യം ആഘോഷിക്കാന്‍ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. അങ്ങേ കൃപയുടെ പൂര്‍ണതയില്‍ നിത്യമായി സന്തോഷിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Monday of the 4th week of Eastertide 

ദിവ്യബലി വായനകൾ – 4th Sunday of Easter

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 25-Apr-2021, ഞായർ 4th Sunday of Easter  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന അപ്പോ. പ്രവ. 4:8-12 മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവരോടു പറഞ്ഞു: ഭരണാധികാരികളേ, ജനപ്രമാണികളേ, ഒരു രോഗിക്കു ഞങ്ങള്‍ ചെയ്ത ഒരു സത്പ്രവൃത്തിയെന കുറിച്ചാണ്, എന്തു മാര്‍ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു ഞങ്ങള്‍ ആ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, ഞങ്ങള്‍ ഇന്നു വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങളും ഇസ്രായേല്‍ ജനം മുഴുവനും ഇതറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങള്‍ കുരിശില്‍ തറച്ചു കൊല്ലുകയും മരിച്ചവരില്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – 4th Sunday of Easter

ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday of the 3rd week of Eastertide / Saint Fidelis of Sigmaringen

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 24/4/2021 Saturday of the 3rd week of Eastertide  or Saint Fidelis of Sigmaringen, Priest, Martyr  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം കൊളോ 2:12 ജ്ഞാനസ്‌നാനംവഴി നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു; മരിച്ചവരില്‍ നിന്ന് അവനെ ഉയിര്‍പ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസംനിമിത്തം നിങ്ങള്‍ അവനോടു കൂടെ ഉയിര്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലേലൂയാ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അങ്ങില്‍ വിശ്വസിച്ചവരെ ജ്ഞാനസ്‌നാനത്തിന്റെ നീരുറവയാല്‍ അങ്ങ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Saturday of the 3rd week of Eastertide / Saint Fidelis of Sigmaringen