Lyrics

Aalayil Aadukal Ereyundenkilum… Lyrics

ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
നിൻ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ
നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമല്ലേ

മറുഭാഷയിൽ ഞാൻ ഭാഷണം ചെയ്താലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ

മുഴങ്ങുന്ന ചേങ്ങിലയോ ഞാൻ വെറും
ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ (2)

ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ

മലയെ മാറ്റിടും വിശ്വാസിയെന്നാലും
സഹനത്തിൻ ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞീടിലും (2)
സമ്പത്തു മുഴുവൻ ഞാൻ ദാനമേകീടിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല

സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം
എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ദിവ്യസ്നേഹം (2)

ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും
ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലും
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ

ഭാഷകളും വരദാനങ്ങളും എല്ലാം
കാലപ്രവാഹത്തിൽ പോയ് മറയും (2)

നശ്വരമീലോക ജീവിത യാത്രയിൽ
സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലോ

സ്നേഹം അനന്തസ്നേഹം
ജീവനും ബലിയേകും ദിവ്യസ്നേഹം (2)
(ആലയിൽ ..)

Alayil Aadukal Ereyundenkilum… Lyrics

Advertisements

Categories: Lyrics

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s