ദേവിക മനസ്സറിഞ്ഞ് പാടി: രാജ്യമാകെ അലയടിച്ചു; മോദിയുടെ അഭിനന്ദനമെത്തി | Devika Song | Narendramodi

https://youtu.be/M05Yuhxb5Pg Watch "ദേവിക മനസ്സറിഞ്ഞ് പാടി: രാജ്യമാകെ അലയടിച്ചു; മോദിയുടെ അഭിനന്ദനമെത്തി | Devika Song | Narendramodi" on YouTube

പാടം നികത്താതെ കുളം കുത്തി; അതിനുമേലെ വീട്; കുളിര്‍മയുള്ള ജീവിതം | Water Home | Home | Nature Home

https://youtu.be/HV7ZlBErqOw Watch "പാടം നികത്താതെ കുളം കുത്തി; അതിനുമേലെ വീട്; കുളിര്‍മയുള്ള ജീവിതം | Water Home | Home | Nature Home" on YouTube