ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം

😁 ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം. 😁 നാല് പേർ ചേർന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അവരുടെ അച്ചാർ തീർന്നുപോയി. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ആകാശദൂത് സിനിമയിലെ രാപ്പാടി കേഴുന്നുവോ എന്ന ഗാനം പാടി. അച്ചാർ തീർന്നു പോയപ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടിയത് എന്തിനാണ്? 🤭🤭🤭 👇👇👇 ഉത്തരങ്ങൾ പേജിൻ്റെ അവസാനമുള്ള കമന്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ബോക്സിൽ എഴുതാം 👇👇👇

Advertisement

ദിവ്യബലി വായനകൾ The Holy Guardian Angels 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 October 2 The Holy Guardian Angels  on Friday of week 26 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ദാനി 3:58 കര്‍ത്താവിന്റെ സകല മാലാഖമാരേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിന്‍; കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആലപിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി എന്നേക്കും അവിടത്തെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുവിന്‍. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അവര്‍ണനീയമായ പരിപാലനത്താല്‍, അങ്ങേ വിശുദ്ധരായ മാലാഖമാരെ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി അയയ്ക്കാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. അവരുടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ The Holy Guardian Angels 

ഗാന്ധിജിക്ക് യേശു ആരായിരുന്നു!!!

https://youtu.be/bLt27soPa9o ഗാന്ധിജിക്ക് ... യേശു ആരായിരുന്നു... - ഡോ .ഫാ ഇനാശു ചിറ്റിലപ്പിള്ളി | Dr. Fr. Inasu Chittilappilly

‘ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും; 144 പ്രകാരം എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും’; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ Hathras rape case

https://youtu.be/wy8drM2Az54 'ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും; 144 പ്രകാരം എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും'; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ Hathras rape case