ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 28 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി / October 17 Saint Ignatius of Antioch, Bishop, Martyr  on Saturday of week 28 in Ordinary Time Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഗലാ 2:19-20 ഞാന്‍ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു; ഇനിമേല്‍ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ക്രിസ്തുവാണ് എന്നില്‍ ജീവിക്കുന്നത്; എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുകയും എനിക്കു വേണ്ടി തന്നത്തന്നെ ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 28 in Ordinary Time

Advertisement

കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കള്‍ കൈവശം വച്ചിരുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റിൽ | Trivandrum| Puravasthu

https://youtu.be/eczs_7fj2lM Watch "കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കള്‍ കൈവശം വച്ചിരുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റിൽ | Trivandrum| Puravasthu" on YouTube

കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കള്‍ കൈവശം വച്ചിരുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റിൽ | Trivandrum| Puravasthu

https://youtu.be/eczs_7fj2lM Watch "കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കള്‍ കൈവശം വച്ചിരുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റിൽ | Trivandrum| Puravasthu" on YouTube

മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചുമച്ചു; ദലിത് കുടുംബത്തിന് നേരെ മർദനം; പരാതി | Kozhikode |Perambra |Dalid family

https://youtu.be/XY7V34p4ZLY Watch "മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചുമച്ചു; ദലിത് കുടുംബത്തിന് നേരെ മർദനം; പരാതി | Kozhikode |Perambra |Dalid family" on YouTube

ഗ്ളൂക്കോസ് വെള്ളം മൂക്കിൽ ഉറ്റിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസ് നശിക്കുമോ ? ഈ വാർത്തയുടെ സത്യമെന്ത് ?

https://youtu.be/iC3HktRqnkM Watch "ഗ്ളൂക്കോസ് വെള്ളം മൂക്കിൽ ഉറ്റിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസ് നശിക്കുമോ ? ഈ വാർത്തയുടെ സത്യമെന്ത് ?" on YouTube