ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 17/1/2021 2nd Sunday in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 66:4 അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, ഭൂമി മുഴുവനും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും അങ്ങേ നാമത്തിന് സ്‌തോത്രമാലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും ഒന്നുപോലെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങേ ജനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ദയാപൂര്‍വം ശ്രവിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കാലയളവില്‍ അങ്ങേ സമാധാനം നല്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday in Ordinary Time 

«Символ віри»: ким є Син Божий, в якого віруємо?| Блаженніший Святослав, доступно про важливе [35]

https://youtu.be/B-Yx0MmQw24 Watch "«Символ віри»: ким є Син Божий, в якого віруємо?| Блаженніший Святослав #доступно_про_важливе [35]" on YouTube

17.01.2021 – பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு, திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை – Rev.fr.sundar

https://youtu.be/qs0AdVV2PEI Watch "17.01.2021 - பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை - Rev.fr.sundar" on YouTube

Holy Mass l पवित्र मिस्सा बलिदान I 17-01-21 l From – Matridham Ashram l Shanti Ka Raja Channel

https://youtu.be/4m7ine41yCU Watch "Holy Mass l पवित्र मिस्सा बलिदान I 17-01-21 l From - Matridham Ashram l Shanti Ka Raja Channel" on YouTube

കൊന്നൊടുക്കിയത് 750 ക്രൈസ്തവരെ, റിപ്പോർട്ട് പോലും ചെയ്യാതെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ

https://youtu.be/iGV_huVBPWc Watch "കൊന്നൊടുക്കിയത് 750 ക്രൈസ്തവരെ, റിപ്പോർട്ട് പോലും ചെയ്യാതെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ" on YouTube

പഞ്ചഷധങ്ങളുമായി കാർമ്മൽ മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രി

https://youtu.be/RU0te4FlEn0 Watch "പഞ്ചഷധങ്ങളുമായി കാർമ്മൽ മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രി" on YouTube

പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാപ്പിപൊടിയച്ചൻ

https://youtu.be/qXXr3PvaqRE Watch "പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാപ്പിപൊടിയച്ചൻ" on YouTube

കമ്പിപ്പാരയും പിടിച്ച് ഒരു ബിഷപ്പ് – Mar Prince Antony Panengaden

https://youtu.be/KfpNOMkYNQw Watch "കമ്പിപ്പാരയും പിടിച്ച് ഒരു ബിഷപ്പ് - Mar Prince Antony Panengaden" on YouTube

ക്രിസ്ത്യന്‍ സഹോദരികളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

https://youtu.be/6YEVSrjyMF0 Watch "ക്രിസ്ത്യന്‍ സഹോദരികളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി" on YouTube