ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 2 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 20/1/2021 Saint Sebastian, Martyr  or Wednesday of week 2 in Ordinary Time  or Saint Fabian, Pope, Martyr  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഈ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനുവേണ്ടി മരണംവരെ പോരാടുകയും ദുഷ്ടരുടെ വാക്കുകള്‍ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു; എന്തെന്നാല്‍, ഉറച്ച പാറമേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. Or: cf. ജ്ഞാനം 10:12 ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനെയുംകാള്‍ ശക്തമാണെന്നറിയാന്‍, കര്‍ത്താവ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 2 in Ordinary Time

ഐഎസ്ആർഒയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേയ്ക്ക്

ഐഎസ്ആർഒയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേയ്ക്ക് പഠിച്ച കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും, എൻ ഐ ടിയിൽ Mtech "സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ്" ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പൂർത്തിയാക്കി ഐഎസ്ആർഒയിൽ ഉൾപ്പെടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളിൽ ആവേശമായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന സന്യാസജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത യുവ സന്യാസിനി... സി. മെർലിൻ പോൾ സിഎംസി യുടെ ജീവിതം സന്യാസത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും വിളിച്ചോതുന്നു... അവഹേളന ശ്രമങ്ങളും ദുരാരോപണങ്ങളും പെരുകുമ്പോഴും ദൈവവിളിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകതന്നെയാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും തേജസും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ … Continue reading ഐഎസ്ആർഒയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസത്തിലേയ്ക്ക്

Проповідь Блаженнішого Святослава у свято Святого Богоявлення Господа

https://youtu.be/YQcjErBN2c8 Watch "Проповідь Блаженнішого Святослава у свято Святого Богоявлення Господа" on YouTube

20.01.2021 – பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் – புதன் , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை – Rev. fr. sundar

https://youtu.be/CUhqYPA1EH8 Watch "20.01.2021 - பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் - புதன் , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை - Rev.fr.sundar" on YouTube

തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സിബിഐയുടെ അറിവോടെ SP Abraham Cherian

https://youtu.be/qzU6jCSN3yA Watch "തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സിബിഐയുടെ അറിവോടെ l SP Abraham Cherian" on YouTube

ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ വൈദികര്‍ക്കു നേരെ സാത്താന്‍ ഒരുക്കുന്ന കെണികളെ കുറിച്ച് ലാസലെറ്റ് മാതാവ് പറയുന്നു..

https://youtu.be/5xF22Cm3Oc4

When You Feel Like Your Dreams Are on Hold

NarrowPathMinistries

Shadia Hrichi

“Would I bring to the point of birth and not deliver?”

These are the words God pressed on my heart yesterday. I was in my living room during my morning quiet time. But my mind and spirit were anything but quiet. My journal was open as I furiously penned thoughts and frustrations, prayers and praises …dreams and disappointments. Page after page after page.

Hurricanes on the east coast, wildfires on the west, and COVID racing around the globe. So much chaos swirling all around us. Yet at the same time, here we are simultaneously trapped in our homes. Work from home. School at home. Church at home … What a paradox!Proverbs 27:1warns us,

“Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring.”

Isn’t that the truth?

Truth be told, there are quite a number of Bible verses that remind us not to…

View original post 593 more words

Nonets of Faith, Hope, and Love

My Pastoral Ponderings

And now faith, hope, and love abide, these three; and the greatest of these is love.

1 Corinthians 13:13


Faith

Trusting that our lives are looked after
By an unseen, love-driven God,
Who will be there to catch us,
To bless us and keep us,
To guide us through life
With steadfast love.
Such is the
Gift of
Faith.

Hope

A sure, steadfast anchor of the soul,
Offering something not yet seen,
Calling us ever forward,
Helping us to believe
That in God’s mercy,
All will be well.
Such is the
Gift of
Hope.

Love

To become flesh and live among us,
To touch the unclean, abandoned,
To make holy this cold world,
To embrace all who sin,
To die when needed,
To give us life,
Such is the
Gift of
Love.

View original post

Jesus said that He loved the Church

Theology School

Jesus said that he loved the Church, and that he gave himself for it—the Church was an important aspect of the intent he had when he suffered at his atoning work. The Apostle Paul, whom we are called to imitate, considered the Church of great importance. He suffered many things for it and considered his greatest sin to be the persecution of members of the Church. Many books have been written on the Church—generally speaking, they are written on the life of the local church, its fellowship, the things that can be done to grow its membership.

However, the scriptural doctrine of the Church has not come in for any great amount of emphasis. In spite of the great deal of activity in churches, the current state of the Church is not very healthy. There is a great deal of superficiality, a lot of shallowness, and it is permitted to…

View original post 705 more words

Standing Strong Through the Storm

From The Darkness Into The Light

Duration: 365 days

ONE BIG FAMILY IN CHRIST

The righteous perish, and no one takes it to heart; the devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Those who walk uprightly enter into peace; they find rest as they lie in death.Isaiah 57:1-2

I was reading this scripture on January 19th, 1994, the day Bishop Haik Hovsepian-Mehr mysteriously disappeared en route to the airport in the capital of Iran. He had spoken out courageously against the persecution of Iranian Christians and the closure of the Iranian Bible Society as well as the closing of a number of churches across Iran. He had campaigned vigorously for the release of Rev. Mehdi Dibaj from prison and had acted as substitute father for Mehdi’s four children during his imprisonment in addition to his own four children. Days later his dead body…

View original post 431 more words

The Daily Audio Bible

From The Darkness Into The Light

This reading plan is provided by Brian Hardin from Daily Audio Bible.

New International Version (NIV)Genesis 39:1-41:16

Joseph and Potiphar’s Wife

39Now Josephhad been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh’s officials, the captain of the guard,bought him from the Ishmaelites who had taken him there.

2TheLordwas with Josephso that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master.3When his master saw that theLordwas with himand that theLordgave him success in everything he did,4Joseph found favor in his eyesand became his attendant. Potiphar put him in charge of his household,and he entrusted to his care everything he owned.5From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, theLordblessed the householdof the Egyptian because of Joseph.The blessing of theLordwas on everything Potiphar had, both in the house…

View original post 2,289 more words

നിങ്ങള്‍ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്..!!.വീഴാതിരിക്കാന്‍ സൂക്ഷിച്ചോ…!!..ഫാ.സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ഇട്ടിയപ്പാറ

https://youtu.be/KVbdUzBzsDM